Toomas Vaher valiti tagasi Eesti Advokatuuri uue juhatuse liikmeks

Ellex Raidla partner Toomas Vaher jätkab veel ühe ametiaja Eesti Advokatuuri juhatuse liikmena.

Eesti Advokatuuri üldkogu valis 17. veebruaril 2022 uue juhatuse, kuhu kuuluvad vandeadvokaadid Toomas Vaher, Risto Hübner, Kadri Kallas, Peeter Kutman, Kaspar Lind, Indrek Sirk, Dmitri Školjar ja Triin Toom. Asendusliikmetena valiti juhatusse veel Margot Arnus ja Villy Lopman.

Uueks esimeheks valiti senine juhatuse liige, vandeadvokaat Imbi Jürgen. Uue esimehe ja juhatuse volitused algavad 8. märtsist ja ametiaeg kestab kolm aastat.

Toomas Vaher on Eesti Advokatuuriga aktiivselt seotud olnud alates 2003. aastast ning on tegutsenud nii juhatuse kui ka Eetika- ja Metoodikakomisjoni liikmena kokku üle 20 aasta. Aastatel 2010–2013 oli Toomas Vaher ka advokatuuri esimees.

Eesti Advokatuur on advokaate ühendav ja riigist sõltumatu kutseühing, mis korraldab õigusteenuste osutamist, seisab advokaatide kutsealaste õiguste eest ning korraldab järelevalvet advokaatide kutsesobivusnõuete ja kutse-eetika järgimise üle.

Toomas Vaher

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
Toomas Vaher
Toomas Vaher
Partner / Eesti