Vaidlus koroonapassi üle jõuab Riigikohtusse

Tallinna Halduskohus tegi teisipäeval otsuse, milles leidis, et valitsuse kehtestatud koroonapassi nõue oli kehtetu. Valitsust kohtus esindanud Ellex Raidla advokaadid Ants Nõmper ja Kairi Kilgi peavad otsust üllatuslikuks, sest samal päeval tegi Tallinna Halduskohus veel kaks otsust koroonavaidlustes, kus jäeti kaebused rahuldamata ja tunnistati nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus põhiseadusega kooskõlas olevaks.

Kilgi ütles, et üldse on Tallinna Halduskohus teinud koroonavaidlustes 16 lõpplahendit ja neist 7 on juba ka jõustunud. “Eilne lahend oli esimene, milles kohus otsustas kaebajate kasuks ja see otsus ei ole veel jõustunud,“ märkis Kilgi.
Advokaatide teatel suunas halduskohus vaidluse lahendamiseks Riigikohtule, mis annab võimaluse saada Riigikohtu seisukoht ühiskonnale väga olulises küsimuses. „Kuna käesoleval ajal on riigikogu menetluses NETS-i muutmise eelnõu, mille osas juristide seisukohad nagu ikka lahknevad, siis toob Riigikohtu hinnang vaidlusele loodetavasti õigusrahu, millele üles ehitada edaspidine koroona vastu võitlemise strateegia,“ lisas Nõmper.
Kohtusse oli pöördunud 56 inimest, kes väidetavalt ei saanud sotsiaalses elus osaleda, kuna ei omanud kehtivad koroonapassi, mis tõendanuks nende vaktsineeritust või läbipõdemist. Kohus leidis, et nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse mõned sätted on põhiseadusega vastuolus ja seetõttu oli ka valitsuse kehtestatud koroonapassi nõue kehtetu. Riigikohtul on seaduse järgi õigus menetleda asja neli kuud.
Loe ka artiklit Äripäevast ning vaata intervjuud Ants Nõmperiga saates “Aktuaalne kaamera”.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
kairi kilgi
Kairi Kilgi
Vandeadvokaat / Eesti
Person Item Background
Ants Nõmper
Ants Nõmper, Dr. iur.
Juhtivpartner / Eesti