Beata Plociņa

Vecākā juriste

Latvija

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
+371 678 03385

Beata Plociņa specializējas Banku un finanšu jomā, uzņēmumu apvienošanās un iegādes jomā, tajā skaitā iegādes finansēšanas darījumu kontekstā, kā arī viņai ir plaša pieredze apdrošināšanas un aviācijas jomā. Beata bieži konsultē klientus saistībā ar regulējuma prasībām apdrošināšanas un finanšu sektorā, pārstāvot arī klientus attiecībās ar finanšu tirgus regulatoru. Piedalījusies padziļinātas juridiskās izpētes projektos ievērojamu iegādes darījumu ietvaros. Prasmes un pieredze apdrošināšanas jomā ietver konsultācijas, kas sniegtas tādiem vietējiem tirgus dalībniekiem kā apdrošinātājiem un apdrošināšanas starpniekiem, viņu klientiem, kā arī plaši pazīstamiem apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem Eiropā un citur pasaulē. Beata ir sniegusi konsultācijas saistībā ar apdrošināšanas produktu izstrādi, vietējām apdrošināšanas tirgus regulējošām prasībām, apdrošināšanas izplatīšanas līgumiem, pārrobežu pakalpojumu sniegšanu Latvijā no citām valstīm un citiem ar apdrošināšanu saistītiem jautājumiem.

Kopš pievienošanās Ellex Kļaviņš komandai, Beata katru gadu ir sniegusi konsultācijas saistībā ar vairākiem gaisa kuģu finansēšanas darījumiem, kur nepieciešamas īpašas zināšanas par vietējām normatīvajām prasībām aviācijas jomā.

Klientu atsauksmes :

Beata Plociņa – proaktīva un ļoti pieredzējusi juriste finanšu jomā

 

2011

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

2009

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

2020

Komercdarbības brīvprātīga apturēšana uz laiku
iTiesības, 18.05.2020.

Ārkārtējās situācijas apstākļos, kad daudziem uzņēmumiem nav skaidra nākotne, un uzņēmējdarbību ierobežojoši vai ietekmējoši lēmumi gan Latvijā, gan pasaulē tiek pieņemti un grozīti ik dienu, iespējams, atkarībā no uzņēmuma specifikas un ierobežojumu ietekmes var būt jāizvērtē komersanta darbības apturēšana uz laiku. Lai izvērtētu, vai komercdarbības brīvprātīga apturēšana ir piemērots risinājums, jāplāno, kādi soļi jāveic un kādi priekšnoteikumi jāizpilda, lai to īstenotu, kādas būs sekas un vai konkrētajam uzņēmumam šāda rīcība ir piemērota.

Ellex Kļaviņš vecākā juriste Beata Plociņa aplūko brīvprātīgu komersanta darbības apturēšanu saskaņā ar paša komersanta lēmumu, nevis gadījumu, kad tas notiek piespiedu kārtā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vai kriminālprocesa ietvaros pieņemtu lēmumu.

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.