Elīza Semkina

Jaunākā juriste

Latvija

+371 678 03375

Elīza Semkina ir jaunākā juriste banku darbības un finanšu prakses grupā, un sniedz juridisko palīdzību arī jautājumos, kas saistīti ar M&A un korporatīvajām tiesībām.

Pirms pievienošanās Ellex Kļaviņš, Elīza strādāja alternatīvo ieguldījumu fondu jomā Luksemburgā, palīdzot jaunu fondu struktūru izveidē un fondu juridiskajā apkalpošanā, kā arī viņa ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi, strādājot advokātu birojā Latvijā, aptverot dažādu korporatīvo, M&A un imigrācijas jautājumu spektru.

Elīza savu profesionālo pieredzi pilnveidojusi vairākās praksēs gan ES līmenī – Eiropas Revīzijas palātā, gan arī LR Ārlietu ministrijā. Viņa ir bijusi aktīva dalībniece dažādās jaunatnes organizācijās, tostarp veikusi brīvprātīgo darbu Ķīnā un Honkongā, kā arī bijusi Latvijas delegāte 4. ASEFYL samitā.