Ellex Kļaviņš ilgtspējas ziņojums par 2023. gadu

Ilgtspējas, klimata un vides aizsardzības jautājumi ir kļuvuši par ikviena uzņēmuma, tostarp mūsu klientu un sadarbības partneru, uzņēmējdarbības neatņemamu sastāvdaļu un prioritāti.

Viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir būt par daļu no šīs pārmaiņu ekosistēmas un darīt visu iespējamo, lai veicinātu klimata un vides aizsardzības mērķu sasniegšanu, kā arī ieviestu ilgtspējīgas un progresīvas prakses visā biroja darbības ciklā.

Šī mērķa ietvaros esam sagatavojuši Ellex Kļaviņš ilgtspējas ziņojumu, kas sniedz informāciju par biroja īstenoto praksi ilgtspējas jautājumos.

Uzsākot Biroja ilgtspējas transformācijas īstenošanu, esam identificējuši galvenās ietekmes jomas, noteikuši īstermiņa un ilgtermiņa mērķus un uzdevumus, kā arī uzlabojuši iekšējo procesu sistēmas, korporatīvo pārvaldību un risku pārvaldību, integrējot augstākos nozaru standartus biroja iekšējā kultūrā.

Ziņojums par 2023.gadu pieejams šeit.