Ellex pievienojas uzticamajai “Three Seas” juridiskajai apvienībai

Augstākā līmeņa advokātu biroju apvienība ar vairāk nekā 750 pieredzējušiem advokātiem ir nolēmusi piedāvāt juridiskos pakalpojumus ikvienā uzņēmējdarbības nozarē, sākot no Baltijas līdz pat Adrijas un Melnās jūras krastiem.

Galvenokārt vēsturisku notikumu ietekmē 12 Eiropas Savienības valstis, kas atrodas starp vai pie Adrijas jūras, Baltijas jūras un Melnās jūras (zināmas arī kā Trīs jūru valstis – “Three Seas”), joprojām atrodas starp jaunajām valstīm austrumos un attīstītajām valstīm rietumos, tādējādi kļūstot par investīcijām pievilcīgu reģionu. Tāpēc 2015. gadā izveidotā Three Seas iniciatīva (3SI) ir kļuvusi par starptautisku, ekonomisku un politisku iniciatīvu, kuras galvenais mērķis ir kompensēt infrastruktūras un ekonomikas atšķirības kopējā Eiropas tirgū un stiprināt saites Centrāleiropā un Austrumeiropā gar tās ziemeļu un dienvidu daļu.

3SI paspārnē izstrādātie vērienīgie projekti prasīs saskaņotu un kvalitatīvu juridisko palīdzību visā reģionā. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc advokātu biroji ir izveidojuši Three Seas juridisko aliansi — desmit vadošo neatkarīgo advokātu biroju grupu trīs attiecīgo jūras valstu reģionā.

Advokātu biroji, kas izveidojuši Three Seas juridisko aliansi (TSLA), ir: DORDA (Austrija), BOYANOV & Co. (Bulgārija), Divjak Topić Bahtijarevic & Krka (Horvātija), Kocián Šolc Balaštík (Čehija), Ellex Raidla (Igaunija), Lakatos, Köves and Partners (Ungārija), Ellex Kļaviņš (Latvija), Ellex Valiunas (Lietuva), Wardyński and Partners (Polija), Nestors Nestors Diculescu Kingston Petersen (Rumānija), Barger Prekop (Slovākija) un Šelih & Partnerji (Slovēnija).

Visi TSLA dalībnieki ir starptautiski atzīti un pārrobežu sadarbībā pieredzējuši advokātu biroji, kas kopā ir piedalījušies vairākos projektos, tostarp ieguvuši būtisku pieredzi transporta, enerģētikas un digitalizācijas jomā.

Biroji savstarpēji sadarbosies, vadoties pēc trīs galvenajiem principiem:

1.) Atbalstīt Three Seas iniciatīvas attīstību katrā dalībvalstī. Uzsvars tiks likts uz to, lai katra iniciatīva un dalībvalstu valdības, institūcijas un investori pilnībā izprastu vajadzību pēc augstākās kvalitātes juridiskām konsultācijām, apsverot ieguldījumus saskaņā ar šo iniciatīvu.

2.) Klientu kopienas izpratnes veicināšana par Three Seas iniciatīvu un, uzsākot projektus, par saistīto tiesisko vidi un pieejamo juridisko atbalstu investīcijām saskaņā ar Three Seas iniciatīvu.

3.) Nodrošināt klientiem piekļuvi vislabākajām juridiskajām konsultācijām, ja viņi apsver ieguldījumus jebkurā dalībvalstī, kas var būt daļa no Three Seas iniciatīvas.

Three Seas juridiskās grupas dalībnieki cer uz sadarbību ar investoriem, valdībām un institūcijām, kas ir iesaistītas Three Seas iniciatīvā.

Uzziniet vairāk vietnē https://threeseaslegal.com/

Three seas alliance