IV Eiropas Konkurences advokātu asociācijas konference

Šogad IV Eiropas Konkurences advokātu asociācijas konference notika Stokholmā no 20. līdz 21. maijam. Tā ietvēra piecus izcilu oratoru paneļus, kas apsprieda jaunākās un aktuālākās tēmas Eiropas pretmonopola jomā.

Konferences noslēguma panelis aplūkoja konkurences tiesību un ilgtspējības mijiedarbību. Ellex Kļaviņš vadošā partnere Līga Mervina vadīja paneli, kurā piedalījās četri prominenti lektori, kas īpaši interesējas par ilgtspējību – Jussi Koivusalo, Aleksandrs Gaigls, Laurits S. Kristensens un Mariska van de Sandena. Diskusijas mērķis bija atbildēt uz jautājumu, vai konkurences tiesības patiešām ir šķērslis ilgtspējīgām iniciatīvām, kā tas bieži tiek dzirdēts. Intensīvās diskusijas starp paneļdiskusijas dalībniekiem un auditoriju kārtējo reizi apliecināja tēmas nozīmīgumu un nepieciešamību pēc šādas diskusijas.

Eiropas Konkurences advokātu asociācija tika dibināta 2017. gadā kā bezpeļņas un autonoma nevalstiska organizācija. ECLA regulāri organizē specializētas augsta līmeņa konferences par aktuālām tēmām, kas ir aktuālas konkurences tiesību praksē.

Jomas eksperti

Person Item Background
Līga Mervina
Vadošā partnere, zvērināta advokāte / Latvija