Ints Skaldis

Zvērināta advokāta palīgs

Latvija

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
+371 673 05101

Ints Skaldis ir zvērināta advokāta palīgs Ellex Kļaviņš Darba tiesību un Strīdu risināšanas prakses grupās Latvijā, kā arī galvenais kontakts imigrācijas un pilsonības jautājumos.

Ints strādā ar vietējiem un starptautiskiem klientiem lielākajā daļā darba tiesību jautājumu. Papildus ikdienas darba tiesību jautājumiem, Ints specializējas uzņēmumu restrukturizācijas, uzņēmumu pārejas un likvidācijas, darbinieku nosūtīšanas, ārpakalpojumu sniegšanas jautājumos, kā arī darbinieku starptautiskās mobilitātes un imigrācijas lietās. Intam ir pieredze darba koplīgumu un apkalpes locekļu līgumu slēgšanā, attālinātā darba, kolektīvās atlaišanas, vadības līgumu jautājumos un darba strīdu izšķiršanā.

Ints gatavo arī dažādus tiesu un šķīrējtiesu dokumentus un konsultē par ārvalstu tiesas nolēmumu un šķīrējtiesas nolēmumu atzīšanu un izpildi. Intam ir plašas zināšanas par judikatūru un tiesu praksi, kas veicina sniegto padomu praktiskos aspektus.

Ints konsultē klientus, kas darbojas dažādās jomās, tai skaitā transporta, rūpniecības, IT, mazumtirdzniecības, jūrniecības un citās. Ints arī uzstājas ar lekcijām semināros par nodarbinātības un imigrācijas jautājumiem, un ir vairāku publikāciju autors gan vietējos, gan starptautiskos izdevumos.

2017

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

2014

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

2013

Segedas Universitāte, Ungārija

Erasmus apmaiņas programma bakalaura studiju ietvaros

Kopš 2021

Starptautiskā Jauno advokātu asociācija (AIJA)

Biedrs

Kopš 2019

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Biedrs

Kopš 2019

Starptautiskā advokātu kolēģija (IBA)

Biedrs

Kopš 2014

Eiropas tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvia)

Biedrs

2011-2015

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Studentu pašpārvaldes biedrs

2024

Tiesības uz atlaišanas pabalstu, ja darba attiecības izbeigtas ar tiesas spriedumu
iTiesības, 29.04.2024.

Senāts 2024.gada 17.janvāra spriedumā lietā SKC-129/2024 analizēja, vai darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu situācijā, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas ar tiesas spriedumu.

2024

Vai drīkst nemaksāt slimības naudu, ja trauma gūta ārpus darba laika?
iTiesības, 23.04.2024.

Darbinieks guvis traumu ārpus darba – sporta nodarbības laikā. Vai darba devējs var atteikties maksāt slimības lapu, ja darba līgumā nav iekļauts punkts, ka ārpus darba laika nedrīkst nodarboties ar konkrētām aktivitātēm?

2024

Vadošo darbinieku nomaiņa
Shoosmiths, 2024. gada marts.

Rokasgrāmata par niansēm, kas jāņem vērā, izbeidzot darba tiesiskas attiecības ar vadības līmeņa darbiniekiem. Latvijas sadaļas līdzautori: Irina Rozenšteina, Ints Skaldis un Katrīna Eimane

2023

Kā piešķirt prēmiju?
iTiesības, 24.10.2023.

Atbilde uz jautājumu, vai Darba devējam katru mēnesi ir jāsagatavo Rīkojums par iepriekšējā mēneša Motivācijas prēmiju piešķiršanu Darbiniekiem.

2022

Vai uzņēmumam obligāti jānorāda darba laiks?
iTiesības, 26.07.2022.

Atbilde uz jautājumu, vai uzņēmumam obligāti jānorāda darba laiks.

2022

Attālinātais darbs citā laika joslā
iTiesības, 06.06.2022.

Atbilde uz jautājumu par attālināto darbu citā laika joslā.

2022

Darba sludinājumu sagatavošanas un pretendentu interviju norises juridiskie aspekti
Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata, 23.02.2022.

Rokasgrāmatas jaunākajā nodaļā Ellex Kļaviņš eksperti Ints Skaldis un Mikijs Zīmecs skaidro jautājumus, kas saistīti ar darba devēja un darbinieka pienākumiem pirms darba tiesisko attiecību dibināšanas.

2021

Kam jāmaksā par darbinieku testēšanu?
iTiesības, 08.11.2021.

Šobrīd darba vietās, kur nav iespējams nodrošināt attālināto darbu, obligāti jāveic regulāra darbinieku testēšana. Aktuālajos Ministru kabineta (MK) noteikumos paredzēts, ka par šādiem testiem jāmaksā pašiem darbiniekiem, ja vien viņi nav vakcinējušies. Vai šī prasība atbilst Darba likumam (DL)?

Raksta līdzautori: Ellex Kļaviņš asociētā partnere Irina Kostina un zvērināta advokāta palīgs Ints Skaldis.

2021

Vai darbinieks drīkst atteikties no papildatvaļinājuma?
iTiesības.lv, 01.06.2021.

Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta palīgs Ints Skaldis atbild uz jautājumiem par papildatvaļinājumu un ar to saistītajām niansēm.

2021

Darbinieku nosūtīšana un Latvijas darba devēju pienākumi, nosūtot savus darbiniekus strādāt citās ES vai EEZ valstīs
Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata, 14.04.2021.

Darba likumā 2020. gada 21. decembrī tika veikti grozījumi saistībā ar 2018. gada 28. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2018/957 noteikumu iestrādāšanu, tāpēc darba devējiem jārēķinās ar jaunajām prasībām, nosūtot darbiniekus darbam uz ārvalstīm. Plašāk skaidro zvērināta advokāta palīgs Ints Skaldis.

2021

Kad pieprasīt atvaļinājumu?
iTiesības, 05.04.2021.
Raksta autors: Ints Skaldis, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāta palīgs.

2021

Kā rēķināt algu, ja darbinieks ir neattaisnotā prombūtnē?
iTiesības, 04.02.2021.

Ints Skaldis, Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta palīgs, sniedz atbildi uz jautājumu par algas aprēķināšanu, ja darbinieks ir neattaisnotā prombūtnē.

2021

Cik ilgs ir atvaļinājums bērna tēvam, ja ģimenē piedzimuši dvīņi?
Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata, 01.02.2021.

Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta palīgs Ints Skaldis un jaunākā juriste Gabriela Fomina, skaidro kā darba devējam iespējams rīkoties situācijā, ja darbiniekam piedzimuši dvīņi.

2021

Kā jāmaksā, ja darbinieks slimo savas maiņas laikā?
iTiesības, 21.01.2021.

Ja darba vietā ir sagatavots un darbiniekam izsniegts darba grafiks divām dienām, taču darbinieks saslimst un savas maiņas laikā nevar doties uz darbu, tad kādā apmērā darba devējam ir jāapmaksā slimības lapa?

Atbildi uz šo jautājumu sniedz Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta palīgs Ints Skaldis.

2021

Vai darba devējs var mainīt darba grafiku?
iTiesības, 14.01.2021.

Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta palīgs Ints Skaldis sniedz atbildes uz jautājumu - vai darba devējam ir tiesības mainīt summēto darba grafiku pēc uzteikuma izsniegšanas darbiniekam? Un cik dienas iepriekš ir jāpaziņo par izmaiņām summētāja darba grafikā?

2020

Personāla noma vai darbinieku nosūtīšana
Bilances Juridiskie Padomi, 07.12.2020.

Lasītāja jautājums: VID izstrādāja (atjaunoja) Metodiku par nodokļu (IIN, VSAOI) piemērošanu personām, kas uzskatītas par nomāto personālu. Sakarā ar darba likuma papildināšanu ar plašākiem 14.panta skaidrojumiem (kas stājās spēkā 09.06.2016.) rodas jautājums – kāda ir atšķirība starp jēdzieniem “darbinieka nosūtīšana” uz ārvalstīm vai uz Latviju un nomāto personālu. Vai abi termini ir nepieciešami, vai tie nedublējas?
Atbildi sagatavoja Ellex Kļaviņš darba tiesību eksperti Iveta Ceple un Ints Skaldis.

2020

Aktualitātes personālvadības juridiskajos aspektos: jaunākās tiesu prakses atziņas un interpretācija
Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata, 07.12.2020.

ZAB "Ellex Kļaviņš" ir aktualizējis personālvadības juridiskās nodaļas jautājumus, ņemot vērā jaunāko tiesu un ikdienas praksi. Personālvadības juridisko risku aktualitātes saistītas ar darba samaksas un tās organizācijas kārtību, darbinieku atbildības jautājumiem, darba tiesisko attiecību izbeigšanu, kā arī ar tiesisko attiecību noformēšanu ar sabiedrības valdes locekļiem.

Aktualizēto sadaļu autori ir darba tiesību eksperti Andris Lazdiņš, Daiga Zivtiņa, Ints Skaldis un Irina Kostina.

2020

Kā rīkoties, ja darbinieks nenostrādā pilnu normālo darba laiku?
iTiesības/iFinanses, 15.10.2020.

Darbiniekam ir noteikts normālais darba laiks un stundas tarifa likme, taču ir mēneši, kad darbinieks nenostrādā pilnu normālo darba laiku.
Vai šajā gadījumā obligāti jānosaka un jāpiemēro summētais darba laiks?
Kā pareizi noformēt darba līgumu, ja nav jāpiemēro summētais darba laiks un, vai līgumā jānorāda, kāds ir darba laiks - pilns vai nepilns darba laiks?
Lai uzzinātu vairāk, lasiet advokātu biroja “Ellex Kļaviņš” zvērināta advokāta palīga Inta Skalda sagatavoto atbildi rubrikā “Atbild eksperts”.

2020

Kā noformēt virsstundu darbu?
iTiesības, 03.09.2020.

Lasītāja jautājums / situācija: Darbinieks strādā normālu darba laiku. Darbinieks strādā arī virsstundas, darba specifikas dēļ. Katru reizi, kad darbinieks strādā virsstundas, nepieciešama rakstiska vienošanās. Vai vienošanos drīkst slēgt uz vienu mēnesi? Vai tajā jānorāda mērķis, noteikts darba virsstundu laiks (piemēram, 1, 2 stundas)? Vai šīs vienošanās var reģistrēt atsevišķā reģistrā vai arī tām jābūt kā darba līguma sastāvdaļai?

Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta palīgs Ints Skaldis sniedz atbildes uz šiem jautājumiem iTiesības.lv rubrikā “Atbild eksperts”.

2020

Kas ir dīkstāve?
iTiesības, 15.06.2020.

Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta palīgs Ints Skaldis sagatavojis rakstu interneta žurnālam iTiesības.lv, kurā aplūko ar dīkstāvi saistītus vispārīgus jautājumus, neņemot vērā speciālās tiesību normas, kas ieviestas saistībā ar Covid-19 izplatību.

2020

Personīgā datora izmantošana darba vajadzībām
iTiesības drukātais žurnāls Nr.6 (18), jūnijs 2020

Izmantojot personīgo datoru darba vajadzībām, piemēram, strādājot no mājām, noder zināt, vai un kādā mērā darba devējs drīkst ietekmēt datora lietošanu. Piemēram, vai darba devējs var noteikt, kādas programmas nepieciešams lejupielādēt datorā, kādām aizsardzības sistēmām jābūt utt. Kā pasargāt uzņēmumu, un kurš ir atbildīgs, lai dati būtu drošībā?

Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta palīgs Ints Skaldis un jurists, sertificēts datu aizsardzības speciālists Mikijs Zīmecs skaidro plašāk iTiesības drukātā žurnāla jūnija numurā.

2020

Starptautiskās darba tiesības: piemērošana un praktiski ieteikumi
Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata, "Darba likuma komentāri", 11.05.2020.

Zvērināta advokāta palīgs Ints Skaldis sagatavojis komentārus par starptautisko darba tiesību jautājumiem, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi. Tāpēc komentāros par Darba likuma 12. un 13. pantu tiek skaidrotas ne tikai šīs tiesību normas, bet arī to vieta citu normatīvo tiesību aktu, kuri regulē starptautisko darba tiesību jautājumus, hierarhijā.

2020

Vai uzņēmums pats var izmaksāt dīkstāvi darbiniekiem?
iTiesības.lv, 21.04.2020.

ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāta palīgs Ints Skaldis sniedz atbildi uz iTiesibas lasītāja jautājumu par to, vai uzņēmums var pats maksāt darbiniekiem par dīkstāvi, un, ja var, tad ar kādiem nodokļiem apliekamas šīs summas?

2020

Vispasaules vadlīnijas darba tiesībās

Lex Mundi Darba tiesību un nodarbinātības, kā arī darbinieku pabalstu un pensiju prakses grupa ir publicējusi jaunākās Vispasaules vadlīnijas darba tiesībās. Tā sniedz nozīmīgu un aktuālu informāciju par svarīgu darba tiesisko attiecību regulējumu vairāk nekā 50 jurisdikcijās un aptver nodarbinātības režīmus vairākās jomās.
Vadlīnijas tapušas, pateicoties Lex Mundi biedru sniegtajai informācija visā pasaulē. Ellex Kļaviņš ir ekskluzīvs Lex Mundi biedrs Latvijā, tāpēc mūsu darba tiesību eksperti Irina Kostina un Ints Skaldis ir autori izdevuma sadaļai par Latviju.

2020

COVID-19 infekcija un darba devēja tiesības un pienākumi
Autori: Irina Kostina un Ints Skaldis, marts 2020

Ņemot vērā to, ka COVID-19 infekcijas izplatīšanās rezultātā Latvijas Republikā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, esam apkopojuši būtiskāko, kas jāņem vērā darba devējiem.

2020

Dīkstāves pabalsta saņemšanas iespējas
iTiesības, 26.03.2020.

Ministru kabinets (MK) 2020. gada 24. martā pieņēma noteikumus saistībā ar dīkstāves pabalstu izmaksu darbiniekiem un noteica nozares un kritērijus, lai konkrētajā krīzes skartajā nozarē nodarbinātie varētu pretendēt uz dīkstāves pabalsta saņemšanu.

Vairāk par tiesībām pretendēt uz pabalsta saņemšanu lasiet Ellex Klaviņš Darba tiesību prakses grupas ekspertu Inta Skalda un Irinas Kostinas sagatavotajā rakstā interneta žurnālam iTiesības.

2020

Vadlīnijas par minimālajiem nodarbinātības noteikumiem nosūtītajiem darbiniekiem
Wardyński & Partners, marts 2020

Wardyński & Partners sadarbībā ar darba tiesību ekspertiem no 25 dažādām Eiropas valstīm apkopojis informāciju par prasībām, kas jāievēro, nosūtot darbiniekus strādāt uz citām ES, EEZ vai Šveices konfederāciju.

Šajā rokasgrāmatā apkopotas atšķirības katrā jurisdikcijā un sniegta praktiska informācija par nosacījumiem, kas piemērojami darbiniekiem, kuri nosūtīti darbā kādā no rokasgrāmatā aprakstītajām jurisdikcijām, piemēram, darba laiks, atpūtas laiki, minimālā alga, virsstundu darbs, atvaļinājums, vienlīdzīga attieksme un vienlīdzīgas iespējas, kā arī veselība un drošība.

Ellex Kļaviņš darba tiesību eksperti Irina Kostina un Ints Skaldis ir autori nodaļai par Latviju.

2020

Darbinieka un darba devēja tiesības arodslimības gadījumā
iTiesības, 29.01.2020.

Atkarībā no konkrētā darba veida vai nozares specifikas darbinieka veselību var ietekmēt fizikālie, psiholoģiskie, bioloģiskie, ķīmiskie u.c. faktori. Šādu apstākļu ietekmē pastāv risks, ka kādam no darbiniekiem var tikt noteikta arodslimība. Arodslimības ir nopietna problēma Latvijā, turklāt tās sekas rada kaitējumu ne tikai darbiniekiem, bet arī darba devējiem un valstij. Tāpēc darba aizsardzības kontekstā būtiski īstenot preventīvus pasākumus.

Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta palīgs Ints Skaldis sniedz informāciju par ikvienam darbiniekam un darba devējam aktuālo tēmu - tiesībām arodslimību gadījumos.

2019

iRokasgrāmata – iekšējā trauksmes celšanas sistēma
iTiesības, 13.12.2019.

Ellex Kļaviņš sadarbībā ar interneta žurnālu iTiesības izstrādājis rokasgrāmatu par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, kuras autori ir darba tiesību eksperti Irina Kostina un Ints Skaldis.

2019

Vai nepilna laika darbiniekam jāmaksā par dīkstāvi?
iTiesības, 10.12.2019.

Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta palīgs Ints Skaldis sniedz atbildi interneta žurnāla iTiesibas.lv lasītājam uz jautājumu, vai nepilna laika darbiniekam ir jāmaksā līgumā noteiktā summa, ja kādu mēnesi darbinieks nav reāli nodarbināts līgumā minētās stundas.

2019

Vai bērna kopšanas atvaļinājums dod tiesības uz papildatvaļinājumu?
Ellex Kļaviņš Darba tiesību prakses grupas jurists Ints Skaldis sniedz skaidrojumu interneta žurnāla iTiesības.lv lasītājam.

2019

Vienlīdzīga darba samaksa vīriešiem un sievietēm
World Services Group, 12.11.2019.

Vienlīdzīga darba samaksa vīriešiem un sievietēm ir pamattiesības, kas ietvertas Eiropas Savienības līgumā un vairākās Eiropas direktīvās. Visā Eiropā sievietes joprojām pelna mazāk nekā vīrieši un retāk ieņem vadošus amatus. Vairākas Eiropas valstis ir uzsākušas iniciatīvas, lai novērstu šādu atalgojuma nevienlīdzību. Bukletā sniegts pārskats par 20 Eiropas valstīm, un tajā atspoguļotas katras valsts tendences un rādītāji, kā arī tiesiskais regulējums par dzimumu līdztiesību darba samaksas jomā un darba devējam piemērojamās sankcijas, kā arī darbinieka tiesiskās aizsardzības līdzekļi gadījumos, kad tiek pārkāpta vienlīdzīga atalgojuma tiesiskais regulējums.

Ellex Kļaviņš Darba tiesību prakses grupas eksperti Irina Kostina un Ints Skaldis ir Latvijas nodaļas autori publikācijā par vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm.

2019

Vai summēto darba laiku var noteikt pēc darbinieka vēlēšanās?
iTiesības, 29.10.2019.

Lasītāja jautājums / situācijas apraksts: Uzņēmumā uz pilnas slodzes darba vietu pieteicies darbinieks, kas personīgu iemeslu dēļ nevar strādāt pilnu darba laiku (dzīvo Dobelē, kas ir tālu no Rīgas, līdz ar to darbiniekam izdevīgāk uz darbu braukt trīs reizes nedēļā). Vai darba devējam atbilstoši Darba likumam ir tiesības šādam darbiniekam noteikt summēto darba laiku, ja summētais darba laiks izriet nevis no darba specifikas, bet gan darbinieka varēšanas. Ņemot vērā sarežģīto darba tirgu, darba devējs ir ieinteresēts pieņemt darbā konkrēto darbinieku.

Ellex Kļaviņš Darba tiesību prakses grupas jurists Ints Skaldis sniedz atbildi iTiesibas.lv lasītājam rubrikā “Atbild eksperts”.

2019

Darba līgumu iespējamie termiņi
iTiesības, 16.10.2019.

Praksē visbiežāk darba līgumu slēdz uz nenoteiktu laiku, taču iespējamas arī situācijas, kad darbinieks nepieciešams noteiktam laika periodam, tādēļ jāslēdz atbilstošs līgums. Pareiza līguma un tā darbības termiņa izvēle nereti darba devējiem rada problēmas. Kādos gadījumos slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku un kad uz nenoteiktu laiku?

Ellex Kļaviņš Darba tiesību prakses grupas jurists Ints Skaldis skaidro nianses iTiesības lasītājiem.

2019

Kā darba līgumā norādīt mainīgu darba laiku?
iFinanses, 13.11.2019.

Raksts sagatavots pēc interneta žurnāla iFinanses lasītāja iesūtīta jautājuma: "No Valsts darba inspekcijas saņemts aizrādījums par darba laika formulējumu darba līgumā, norādot, ka Darba likumā nav pieļauts nepilns summētais darba laiks. Kā pareizi noteikt darba laiku darba līgumā, ja dienu skaits nedēļā un stundu skaits dienā ir mainīgs, jānodrošina trīs maiņas dienā un visām maiņām nav iespējams nodrošināt astoņu stundu darba laiku? Kā darba līgumā formulēt darba laiku dažādos gadījumos?"

Atbildi sniedz Ellex Kļaviņš jurists Ints Skaldis.

2019

Vai iespējams amata aprakstā apvienot pamatdarbu un papildu darbu?
iTiesības, 23.04.2019.

Ellex Kļaviņš jurists Ints Skaldis sniedz izsmeļošu atbildi uz jautājumu par pamatdarba un papildu darba apvienošanu amata aprakstā.

2019

Lex Mundi starptautiskā korupcijas novēršanas rokasgrāmata
Lex Mundi, aprīlis 2019

Ellex Kļaviņš eksperti Raimonds Slaidiņš un Ints Skaldis palīdzējuši sagatavot nodaļu par Latviju.

2018

Enerģētikas investīciju risku novērtējumu (EIRA) pārskats 2018
Energy Charter Secretariat, oktobris 2018

Enerģētikas hartas sekretariāts publicējis enerģētikas investīciju risku novērtējumu pārskatu. Sadaļa par Latviju tapusi sadarbībā ar Ellex Kļaviņš ekspertiem – vecāko partneri Filipu Kļaviņu, vecāko eksperti Ivetu Cepli un juristu Intu Skaldi.

2018

Kāda atlīdzība izmaksājama darbinieka nāves gadījumā?
iTiesības, 21.08.2018.

ZAB "Ellex Kļaviņš" jurists Ints Skaldis sagatavojis atbildi uz iTiesības lasītāja jautājumu.

2018

Vai liecinieks drīkst neierasties uz tiesas sēdi?
iTiesības, 05.06.2018.

ZAB "Ellex Kļaviņš" jurists Ints Skaldis sniedz atbildi uz iTiesības lasītāju jautājumu par to, vai liecinieks drīkst neierasties uz tiesas sēdi, ja lieciniekam nav saistības ar uzņēmumu, par kuru viņš izsaukts uz tiesas sēdi.

2018

Kādu līgumu slēgt par darbinieku aizvietošanu?
iTiesības, 29.03.2018.

ZAB "Ellex Kļaviņš" jaunākais jurists Ints Skaldis sniedz atbildi uz iTiesības lasītāju jautājumu, skaidrojot, kādu līgumu labāk slēgt par darbinieku aizvietošanu.

2016

Auto noma no darbinieka un piemērojamie nodokļi
iTiesības, 10.11.2016.

Nomājot autotransportu no darbinieka, jāņem vērā arī vairāki svarīgi nodokļu aspekti, tostarp iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) piemērošanā.

Ellex Kļaviņš darba tiesību eksperti Ints Skaldis un Anete Dimitrovska sniedz informāciju par nodokļiem, kas piemērojami, nomājot auto no darbinieka.

2016

Auto nomas līgums ar darbinieku
iTiesības, 03.11.2016.

Dažādos uzņēmumos darba specifikas dēļ darba pienākumu veikšanai nereti ir nepieciešams izmantot autotransportu. Autotransportu darba veikšanai var nodrošināt gan darba devējs, gan pats darbinieks. Vai ir kādi nosacījumi un noteikumi, uz cik ilgu laiku var noslēgt auto nomas līgumu ar darbinieku? Piemēram, gads? Vai ir jābūt pārtraukumam starp nākamo līgumu?

Uz šiem un citiem ar tēmu saistītiem jautājumiem atbild Ellex Kļaviņš eksperti Ints Skaldis un Anete Dimitrovska.

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.