Klienti vērtē un atzīst Ellex par līderi Baltijā

Saskaņā ar Prospera Tier 1 advokātu biroju pētījuma rezultātiem, Ellex atzīts kā augstākā līmeņa advokātu birojs Baltijā pēc labākā vispārējā snieguma.

2021. gada septembrī un oktobrī Zviedrijas neatkarīgais tirgus izpētes uzņēmums Kantar veica pētījumu par lielākajiem advokātu birojiem Baltijā. Pētījumā telefoniski tika aptaujāts 301 respondents no dažādām Baltijas organizācijām, kas izmanto vietējo advokātu biroju pakalpojumus. Respondenti bija uzņēmumu juristi un vadītāji, kam tika lūgts nosaukt un novērtēt labākos advokātu birojus dažādās juridiskajās kompetencēs un citās darbības jomās.

Saskaņā ar jaunākajiem pētījuma rezultātiem Baltijas advokātu biroju alianse Ellex ir ticis atzīts par vadošo juridisko pakalpojumu sniedzēju un arī par vērtīgāko stratēģisko padomnieku Baltijā. Rezultātos norādīts, ka alianses Ellex eksperti spēj izprast klientu vēlmes, palīdzot gūt panākumus ikvienā uzdevumā. Ellex ekspertu tīkls spēj efektīvi un ātri sadarboties Baltijas mērogā, lai atbalstītu katra klienta individuālās vajadzības un kopīgiem spēkiem sasniegtu vēlamo rezultātu.

Papildus iepriekš minētajam, klienti augstu novērtējuši Ellex kā uz uzņēmējdarbību visvairāk vērsto advokātu biroju ar visizcilākajām uzņēmējdarbības izpratnes spējām. Mūsu augstie apkalpošanas un ētikas standarti tiek integrēti ikdienas darbā, lai sekmētu klientu apmierinātību. Klienti novērtējuši arī mūsu spēcīgo iesaisti lielos projektos visā Baltijā. Savukārt Latvijas biroja “Ellex Kļaviņš” sniegums novērtēts ar augstāko vērtējumu klientu izpratnes jomā.

Šis gads ir bijis pārsteidzošs visdažādākajos veidos. Klienti ir mācījušies no pirmā Covid-19 pandēmijas gada un ir attīstījuši ne tikai savu uzņēmējdarbību, bet arī snieguši ieguldījumu inovatīvos projektos un tehnoloģiju izmantošanā. Ellex Kļaviņš ar lepnumu konsultēja klientu, kas kļuva par pirmo vienradzi Latvijā pēc 130 miljonu dolāru investīcijām, kā rezultātā uzņēmuma vērtība pārsniedza 1 miljardu dolāru. Papildus tam Ellex alianses biroji konsultēja klientus Graanul Invest un Partners Group par darījumiem, kas šogad bijuši lielākie darījumi Baltijā!

Izsakām vislielāko pateicību mūsu uzticīgajiem klientiem par piedalīšanos aptaujā un ceram uz sadarbību turpmāk!

Uzziniet par mūsu jaunākajiem notikumiem un darījumiem šeit.

ellex