Legal 500 Green Hub novērtē Ellex ilgtspējas iniciatīvas

Ellex ir iekļauts jaunākajā The Legal 500 Green Hub izdevumā.

Green Guide pārskats izceļ vadošās prakses jomas un ekspertus katrā jurisdikcijā, atzīstot uzņēmumu ieguldījumu “zaļajās pārmaiņās” un ESG, kā arī to īstenotajās ilgtspējas iniciatīvās.

Pārskatā ieļauti vadošie advokātu biroji visā pasaulē, kas spējuši radīt ieguldījumu pārejā uz zaļo domāšanu. Tā mērķis ir sniegt holistisku skatījumu uz uzņēmumu iesaisti ilgtspējas jomā, tostarp gan darbā ar klientiem, gan uzņēmumu īstenotajās  iekšējās praksēs un iniciatīvās.

Green Hub ir pirmā un vienīgā vienotā platforma, kas pilnībā veltīta juridiskās nozares iesaistei pārejā uz zaļo domāšanu. Platforma sniedz perspektīvas virzībai uz zaļāku ekonomiku gan ESG, gan ilgtspējas un klimata jautājumos.

Legal 500 Green Hub