Ilga Gudrenika-Krebs

Partnere, zvērināta advokāte

Latvija

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
+371 678 14848

Ilga Gudrenika-Krebs primāri specializējas nekustamā īpašuma jomā, – sākot ar juridisko atbalstu klientiem iegādājoties un attīstot nekustamo īpašumu, līdz pat tā pārvaldīšanai, nomai un ikdienas vajadzībām uzņēmējdarbībā. Attīstoties īres tirgum, klienti arvien biežāk izvēlas konsultēties ar Ilgu, lai saņemtu juridisko palīdzību arī šajā jomā. Viņas pieredze būvniecības un teritorijas plānojuma projektos, publiskajos iepirkumos un komerctiesībās, apvienojumā ar nekustamā īpašuma un administratīvā procesa zināšanām, nodrošina visaptverošu atbalstu klientiem.

No 2006. līdz 2017. gadam Ilga vadīja mūsu biroja nekustamā īpašuma prakses grupu. Turklāt Ilgai ir padziļinātas zināšanas un pieredze tiesvedībā – civilprocesā un administratīvajā procesā, kā arī šķīrējtiesu procesos.

Viņa pārzina arī intelektuālā īpašuma tiesības un ir patentpilnvarotā preču zīmju lietās.

legal500 hall of fame  chambers global 1  chambers europe  notable practitioner lawyer 2022

2007

Regenta Universitāte Londonā (iepriekš Regenta koledža)

Akreditēts mediators

2001

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

2000

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

1999

Viskonsīnas Universitāte, ASV

Juridiskā vasaras skola

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Biedre

Starptautiskā advokātu kolēģija (IBA)

Biedre

Kopš 2006

Profesionālo patentpilnvaroto reģistrs

Latvijas Republikas patentpilnvarotā preču zīmju lietās

Kopš 2006

Eiropas preču zīmju pilnvaroto reģistrs (EUIPO)

Eiropas preču zīmju pilnvarotā

Kopš 2010

Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas Privāttiesību sekcija

Biedre
Valdes priekšsēdētāja no 2010.-2013. gadam
Valdes locekle no 2010.-2011. gadam

Kopš 2003

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesa

Šķīrējtiesnese

2024

Rīgas centra atdzīvināšana misija – jābūt politiski izlēmīgākiem, jāsadarbojas, jātiek vaļā no mašīnām
db.lv 13.05.2024.
Rīgas attīstības vīzija paredz, ka 2030. gadā Latvijas galvaspilsēta būs “starptautiski atpazīstama Ziemeļeiropas metropole.” Attīstības stratēģijas autori paredz, ka Rīgai piemitīs Ziemeļeiropas lielpilsētām raksturīga dzīves kvalitāte, inovatīva ekonomika, vieda un resursus taupoša saimniekošana un moderna pārvalde ar aktīvu iedzīvotāju līdzdalību. Lai iedzīvinātu šo visnotaļ pievilcīgo un atbalstāmo redzējumu, ir jānovērš kāds būtisks šķērslis – straujais iedzīvotāju skaita kritums. Ir jāizmaina apstākļi, kas cilvēkiem pēdējās desmitgadēs liek pamest Rīgu.

2024

Tiesiskās palīdzības līgums ar Krieviju denonsēts, – kas tālāk?
Krievijas Federācija šobrīd ir agresorvalsts starptautisko tiesību izpratnē, tāpēc jebkādu attiecību un līgumu ar to pārskatīšana ir tiesiska, morāla, ētiska un politiska dilemma. Tāpat Latvija Krievijas Federāciju ir atzinusi par terorismu atbalstošu valsti, līdz ar to var likumsakarīgi tikai apsveikt to, ka Saeima š.g. 18.janvārī ir pieņēmusi likumu par Latvijas un Krievijas tiesiskās palīdzības līguma denonsēšanu.

2024

Vai biroja telpas ir atzīstamas par publiskām telpām?
itiesības.lv 2024. gada janvāris
Senāta 2023.gada 18.oktobra spriedumā lietā SKA-296/2023 tika analizēts, kādas telpas var atzīt par publiskām telpām, konkrēti – vai par tādām var uzskatīt biroja telpas. No tā, savukārt, atkarīgs, vai un kāda dokumentācija nepieciešama, veicot pārbūvi ēkā. Izskatām spriedumu!

2023

Nekustamā īpašuma darījumi sankciju ēnā
2023. gada novembris
Krievijas iebrukums un karš Ukrainā, kas notiek ar Baltkrievijas atbalstu, Eiropas Savienībai (ES), Lielbritānijai un ASV licis noteikt virkni ierobežojumu uzņēmējdarbības veikšanai ar minētajām agresorvalstīm, kā arī šo valstu personu un kapitāla kustībai.

2023

Energoparku bums – vajadzīgs vienots ilgtermiņa attīstības skats
db.lv, 18.09.2023
Atjaunīgās enerģijas ražošanas “bums” ir laba ziņa Latvijas ekonomikai un sabiedrībai kopumā, – jo lielāku elektroenerģijas daudzumu saražosim paši, jo mazāk būsim atkarīgi no būtiskām energoresursu cenu svārstībām.

2023

Gudrenika-Kreba: 'iesaldēto' īpašumu konfiskācijas jautājumā Latvija neskries pa priekšu ES
Delfi.lv, 09.03.2023
Krievijas karadarbības Ukrainā dēļ Krievijas Federācijas (KF) un Baltkrievijas, kā arī šo valstu sankcijām pakļauto personu nekustamo īpašumu konfiskācija (īpašuma atsavināšana piespiedu kārtā bez atlīdzības par labu valstij) pagaidām Latvijas un ES normatīvajos aktos nav paredzēta, līdz ar to tuvākajā laikā nekādas aktivitātes, darījumi vai saimnieciskā darbība saistībā ar šiem īpašumiem visdrīzāk netiks veikta, iekams netiks radīts atbilstošs likumiskais ietvars šādām darbībām.

2023

Pērku īpašumu no nerezidenta. Kas jāzina par darījumiem ar Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem
Delfi Bizness, 02.03.2023

Ellex Kļaviņš partnere Ilga Gudrenika-Krebs sniedz ekspertes viedokli, kas jāņem vērā nekustamo īpašumu darījumos saistībā ar nerezidentiem.

2022

Noskaņojums – pirkt. Baltijas nekustamā īpašuma investīciju darījumu Top 10
Delfi Bizness, 09.02.2022.

Ellex Kļaviņš partnere Ilga Gudrenika-Krebs vērtē investīciju vidi nekustamā īpašuma jomā Baltijā.

2021

Lai vilks paēdis un kaza dzīva – vai izmaiņas risinās mūžsenās piespiedu nomas attiecības
Delfi Plus, 04.11.2021.

Ar Tieslietu ministrijas paziņojumu par reformu piespiedu zemes nomas jomā ne pirmo reizi būs mēģināts atrisināt piespiedu nomas attiecību problēmu Latvijā. Kā pirmais solis ir pieņemti grozījumi likumā, kas paredz, ka piespiedu nomas attiecības aizstās likumiskās zemes lietošanas tiesības par maksu (reālservitūts). Savukārt Saeimas koridoros "klīst" šāda dalīta īpašuma izbeigšanas likums, kas attiecas uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas atrodas uz citai personai piederošas zemes.

“Delfi Bizness” redakcija sazinājās ar zvērinātu advokāti Ilgu Gudreniku-Krebs, lai skaidrotu situāciju un aktualitātes šajā jautājumā.

2021

Saruna par nekustamā īpašuma aktualitātēm
Podkāsts "Espresso ar Ellex Kļaviņš", 01.02.2021.

2020

Pamata atziņas par pakalpojuma iepirkumu
iTiesības drukātais žurnāls, 02.09.2020.

Publiskie iepirkumi ir aktuāla tēma, it īpaši šobrīd, kad jāaktivizē ekonomika Covid-19 izraisīto seku dēļ. Tāpēc Ellex Kļaviņš partnere, zvērināta advokāte Ilga Gudrenika-Krebs šajā publikācijā pievēršas pakalpojumu publiskajam iepirkumam, jo Covid-19 ir būtiski ietekmējis pakalpojumu nozari.

2020

Elektroniska datu aprite būvniecībā
iTiesības drukātais žurnāls, maijs 2020

No 2020. gada sākuma būvniecībā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski. Ellex Kļaviņš partnere, zvērināta advokāte Ilga Gudrenika-Krebs skaidro, kā tas praktiski tiek īstenots, un kādi ir būtiskākie ieguvumi iesaistītajām pusēm.

2020

COVID-19 un ietekme uz komerciālo nomu tirdzniecības centros
Autores: Anete Dimitrovska un Ilga Gudrenika-Krebs, 10.04.2020.

Šobrīd jebkuram tirdzniecības centra nomniekam un ne tikai pārbaudījumu sagādā COVID-19 pandēmijas rezultātā pieņemtie ierobežojumi, kas liek ciest ievērojamus zaudējumus. Kā rīkoties nomniekiem un kāds būtu iespējamais rīcības plāns analizē Ellex Kļaviņš partnere Ilga Gudrenika-Krebs un zvērināta advokāte Anete Dimitrovska.

2020

Zemes piespiedu nomas aktualitātes
iTiesības, 27.01.2020.

Valstī kopā kā patstāvīgi nekustamā īpašuma objekti ir 206 600 būves, kas atrodas uz 68 900 zemes vienībām. No patstāvīgajām būvēm 3677 ir privatizētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas uz 7354 zemes vienībām. Tas norāda uz piespiedu nomas aktualitāti.
Ellex Kļaviņš partnere Ilga Gudrenika-Krebs sniedz informāciju par šo tēmu žurnālam iTiesības.

2016

Priekšplānā - vietējais pircējs
Dienas Bizness, 20.12.2016.

ZAB "Ellex Kļaviņš" partnere Ilga Gudrenika-Krebs sniedz komentāru laikrakstā "Dienas Bizness" par nekustamā īpašuma tirgu Latvijā 2016. gadā.

2016

E-risinājumi pret nekustamo īpašumu shēmām
Dienas Bizness, 02.12.2016.

Ellex Kļaviņš partnere Ilga Gudrenika-Krebs sniedz informāciju laikrakstā "Dienas Bizness" par nekustamā īpašuma nozares aktualitātēm Latvijā.

2016

Tiesību līdzsvars jaunajā īres likumā
Dienas Bizness, 19.10.2016.

Ilga Gudrenika-Krebs, ZAB "Ellex Kļaviņš" partnere sniedz komentāru laikrakstā "Dienas Bizness" par Dzīvojamo telpu īres likumu Latvijā.

2016

Lietišķi arī vasaras svelmē
Dienas Bizness, 18.07.2016.

ZAB "Ellex Kļaviņš" partnere Ilga Gudrenika-Krebs sniedz komentārus rakstā par ģērbšanās standartu birojā vasaras periodā.

2016

Atsāk kustināt "mīnu" - īres likumu
Dienas Bizness, 18.05.2016.

Ilga Gudrenika-Krebs, Ellex Kļaviņš partnere un nekustamā īpašuma prakses grupas vadītāja sniedz komentārus laikrakstā "Dienas Bizness" par īres likuma aktualitātēm.

2015

Ceļā uz veselumu

Dienas Bizness, 12.05.2015.

Ilga Gudrenika-Krebs, Ellex Kļaviņš partnere sniedz komentāru laikrakstā "Dienas Bizness" par dalītā īpašuma jautājumiem.

2015

Jaunā Būvniecības likuma pirmie problēmjautājumi

Dienas Bizness, 03.12.2014.
Raksta autore: Ellex Kļaviņš partnere Ilga Gudrenika-Krebs.

2014

Īres problēmu risinājumā – ieilgusi daudzpunkte

Dienas Bizness, 20.11.2014.

Ilga Gudrenika-Krebs Ellex Kļaviņš partnere laikrakstā "Dienas Bizness" sniedz komentārus par situāciju īres tirgū Latvijā.

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.