Sekmīga degvielas vairumtirgotāja pārstāvība civillietā par it kā kļūdaina maksājuma atmaksu

Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Roberts Rimša ir sekmīgi pārstāvējis degvielas vairumtirgotāju kā atbildētāju civillietā, kurā atbildētāja bijušais sadarbības partneris atprasīja atbildētājam iepriekš labprātīgi (uz mutiskas vienošanās pamata) samaksāto saistītās personas parāda summu, vēlāk (tiesā) negodprātīgi apgalvojot, ka maksājums esot veikts kļūdaini.

Lai gan nebija rakstiskas vienošanās vai kādas citas prasītāja apņemšanās samaksāt saistītās personas parādu (garantijas, galvojuma u.tml.), vai apliecinājuma tam, ka prasītājs ir samaksājis saistītās personas parādu labprātīgi, tiesa strīdu izšķīra par labu Ellex Kļaviņš klientam. Prasītājs nav pārsūdzējis tiesas spriedumu.

Jomas eksperti

Person Item Background
Roberts Rimša
Zvērināts advokāts / Latvija