Roberts Rimša

Zvērināts advokāts

Latvija

+371 678 03395

Pēc jurista kvalifikācijas iegūšanas Roberts Rimša 10 gadus ir strādājis par juristu un juridiskās nodaļas vadītāju vairākās Latvijas komercbankās, iegūstot plašu praktisku pieredzi banku un finanšu jomā, kā arī parādu atgūšanā.

2006. gadā Roberts pievienojās zvērinātu advokātu birojam, izmantojot un bagātinot savas zināšanas un pieredzi banku un finanšu sfērā, kā arī paplašinot savu kompetenci uzņēmumu iegādē un apvienošanā, darījumos ar nekustamo īpašumu u.c. Roberts ir piedalījies Kredītiestāžu likuma grozījumu sagatavošanā par kredītiestādes uzņēmuma pāreju.
2011. gadā Roberts kļuva par zvērinātu advokātu un kopš tā laika specializējas klientu pārstāvībā ārpustiesas, tiesas un šķīrējtiesas procesos civillietās un komerclietās, kā arī procesos par noziedzīgi iegūtu mantu.

Roberts arī konsultē un pārstāv klientus juridisko un fizisko personu maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos, kā arī kredītiestāžu likvidācijas un maksātnespējas procesos.

best lawyers

1999

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

1996

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Biedrs