Roberts Rimša

Zvērināts advokāts

Latvija

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
+371 678 03395

Pēc jurista kvalifikācijas iegūšanas Roberts Rimša 10 gadus ir strādājis par juristu un juridiskās nodaļas vadītāju vairākās Latvijas komercbankās, iegūstot plašu praktisku pieredzi banku un finanšu jomā, kā arī parādu atgūšanā.

2006. gadā Roberts pievienojās zvērinātu advokātu birojam, izmantojot un bagātinot savas zināšanas un pieredzi banku un finanšu sfērā, kā arī paplašinot savu kompetenci uzņēmumu iegādē un apvienošanā, darījumos ar nekustamo īpašumu u.c. Roberts ir piedalījies Kredītiestāžu likuma grozījumu sagatavošanā par kredītiestādes uzņēmuma pāreju.
2011. gadā Roberts kļuva par zvērinātu advokātu un kopš tā laika specializējas klientu pārstāvībā ārpustiesas, tiesas un šķīrējtiesas procesos civillietās un komerclietās, kā arī procesos par noziedzīgi iegūtu mantu.

Roberts arī konsultē un pārstāv klientus juridisko un fizisko personu maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos, kā arī kredītiestāžu likvidācijas un maksātnespējas procesos.

best lawyers

1999

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

1996

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Biedrs

2024

TAP – jauni riski, ar ko jārēķinās līgumslēdzējam
ir.lv, 2024. gada 30.aprīlis
Komersantiem labi ir zināma patiesība – līgumslēdzēja (juridiskās personas) nonākšana finanšu grūtībās vienmēr un būtiski paaugstina līguma neizpildes risku. Īpaši, ja tiek pasludināts līdzēja maksātnespējas process vai tiesiskās aizsardzības process (TAP). Līdz ar Maksātnespējas likuma grozījumiem kreditoru un parādnieku attiecību regulējumā ir notikušas nozīmīgas pārmaiņas.

2023

Prasības nodrošinājuma un pagaidu aizsardzības problēmjautājumi
Prasības nodrošinājums un pagaidu aizsardzība nav jauni tiesību institūti, parasti tie tiek apskatīti prasītāja interešu kontekstā, pieņemot, ka prasītājs ir upuris, bet atbildētājs – agresors. Tomēr civilprocesā ir divas puses ar pretējām interesēm, un atbilstoši civilprocesa principiem abu pušu tiesībām un likumīgajām interesēm ir jābūt līdzsvarotām. Tādēļ šoreiz paraudzīsimies uz pagaidu aizsardzības līdzekļu un prasības nodrošinājuma piemērošanu no iespējamā atbildētāja, pret kuru prasība vēl nav celta, perspektīvas.
Publikācija itiesibas.lv: http://bitly.ws/FjNL

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.