Noslēgusies nozīmīga un unikāla tiesvedība Latvijā

Ellex Kļaviņš ir veiksmīgi pārstāvējis Latvijas valsti (Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā) sarežģītā tiesvedībā, ko Latvijas valstij piederošie uzņēmumi bija ierosinājuši pret bijušajiem AS “Parex banka” (tagad AS “Reverta”) akcionāriem.

Konkrētajā lietā prasītāji AS “Parex banka” un Latvijas Republikas Privatizācijas aģentūra (tagad SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs  Possessor”) 2012. gadā cēla prasību piedzīt no līguma izrietošu kompensāciju 117,671 miljonu eiro un līgumsodu 6,472 miljonu eiro apmērā, kā arī zaudējumus 17,383 miljonu apmērā atbildētāju, bijušo baņķieru Valērija Kargina un Viktora Krasovicka nepatiesu apliecinājumu dēļ, ko tie bija snieguši Ieguldījuma līgumā, saskaņā ar kuru Latvijas valsts 2008. gada beigās pārņēma vairākumu Parex bankas akciju un pēc tam sniedza daudzmiljonu valsts atbalstu bankai, tādējādi izglābjot to no maksātnespējas. Savukārt bijušie baņķieri kā atbildētāji konkrētajā lietā iesniedza pretprasību, apstrīdot noteiktus Investīciju līguma noteikumus, lai izvairītos no savas juridiskās atbildības, tādējādi procesā iesaistot Latvijas Republiku (Finanšu ministrijas personā) kā līdzatbildētāju pretprasībā.

Gan pirmās instances, gan apelācijas instances tiesas spriedums bija labvēlīgs Latvijas Republikas Finanšu ministrijai. Apelācijas instances tiesa apmierināja prasības lielāko daļu (124,336 miljoni eiro) un pilnībā noraidīja bijušo baņķieru pretprasību. Savukārt Augstākā tiesa noraidīja bijušo baņķieru iesniegto kasācijas sūdzību par apelācijas instances spriedumu, un lieta tika galīgi atrisināta klienta labā. Tā rezultātā Karginam un Krasovickim ir pienākums samaksāt Latvijas valsts meitasuzņēmumiem 124,3 miljonus eiro, ieskaitot juridiskās izmaksas.

AS “Parex Banka” savā laikā bija lielākā neatkarīgā Baltijas banka, un Latvijas valdība to pārņēma savā kontrolē 2008. gada beigās, lai novērstu finanšu krīzi, kas varētu sagraut trauslo Baltijas ekonomiku. Līdz šim tā ir bijusi vienīgā šāda veida bankas pārņemšana Latvijas vēsturē. Konkrētā lieta ir galvenā un viena no daudzām tiesvedībām, kas ierosināta bankas pārņemšanas dēļ. Pirms tam citā lietā bijušie baņķieri Valērijs Kargins un Viktors Krasovickis centās apstrīdēt Ieguldījuma līguma spēkā esamību, un arī tajā lietā Ellex Kļaviņš veiksmīgi pārstāvēja klientus (Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Latvijas Republikas Privatizācijas aģentūru), panākot tiem pilnībā labvēlīgu tiesas spriedumu.

Šī nozīmīgā tiesvedība ir pirmā šāda veida lieta Latvijā un ir unikāla sava mēroga dēļ.

Latvijas Republikas Finanšu ministriju lietā konsultēja un pārstāvēja Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Raivis Leimanis.