Publicēts Baltic Private M&A Deal Points Study 2022

Ir publicēts septītais “Baltic Private M&A Deal Points Study 2022” izdevums. Pētījumā sniegts detalizēts pārskats par Baltijas valstu uzņēmumu iegādes un apvienošanās (M&A) tirgu salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem.

Pētījumā tika analizēti 155 privātie M&A darījumi ar vērtību virs 1 miljona eiro, kas Baltijā noslēgti laika posmā no 2020. gada aprīļa līdz 2022. gada martam. Pētījums sniedz padziļinātu pārskatu par aktīvākajām nozarēm, pārdošanas procesiem un darījumu veidiem, maksājumu nosacījumiem, atbildības noteikumiem un daudz ko citu.

Pētījuma apskatītajā periodā aktīvākās ekonomikas nozares Baltijas M&A tirgū bijušas tehnoloģijas, rūpniecība, enerģētika un komunālie pakalpojumi.

Neskatoties uz to, ka pētījuma periods sākās tieši tad, kad spēkā stājās pirmie Covid-19 ierobežojumi, Baltijas M&A tirgus ir bijis ļoti aktīvs. Lai gan pētījums neuzrāda būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, tomēr tajā ir vērojamas dažas interesantas Baltijas M&A tirgus tendences. Piemēram, tika konstatēts, ka ir pieaugusi privātpersonu un ģimenes uzņēmumu kā M&A pircēju aktivitāte.

“Baltic Private M&A Deal Points Study 2022”’ ir pieejams šeit.

Ellex M&A partneri Baltijā Sven Papp, Raimonds Slaidiņš un Paulius Gruodis ir vieni no izdevuma līdzautoriem.

“Baltic Private M&A Deal Points Study 2022” tiek publicēts kopš 2009. gada, lai analizētu un virzītu Baltijas M&A tirgus pašreizējo stāvokli un tendences.

ma dealpoints

Jomas eksperti

Person Item Background
Raimonds Slaidiņš
Vecākais partneris, zvērināts advokāts / Latvija