Advokātu biroja “Ellex Kļaviņš” vadības komandu papildina 3 jauni partneri

Esam gandarīti paziņot, ka, sākot ar 5. septembri, trīs no mūsu biroja asociētajiem partneriem – Andris Lazdiņš, Sarmis Spilbergs un Mārtiņš Gailis – pievienojas „Ellex Kļaviņš“ partneru sastāvam, kopumā veidojot vadības komandu 11 partneru skaitā.

Zvērinātam advokātam Andrim Lazdiņam ir vairāk nekā divpadsmit gadu profesionālā pieredze, pārstāvot un konsultējot klientus par dažādiem strīdu risināšanas jautājumiem, to skaitā ‘’balto apkaklīšu’’ noziegumiem un krimināllietām komercdarbībā. Kopš 2019.gada septembra Andris birojā vada Strīdu risināšanas prakses grupu kopā ar partneri Daigu Zivtiņu. Jaunais partneris aktīvi iesaistās arī projektos ārpus biroja – kā Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) Korupcijas, ekonomisko noziegumu un ēnu ekonomikas apkarošanas darba grupas līdzvadītājs un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Uzraudzības un kontroles komisijas loceklis. Andris ir autors virknei publikāciju par strīdu risināšanu un darba tiesībām, turklāt viņš regulāri uzstājas dažādās konferencēs un semināros.

Zvērināts advokāts Sarmis Spilbergs birojam pievienojās 2005.gadā. Sarmis ir ieguvis plašu pieredzi dažādās regulētajās nozarēs, galvenokārt informācijas tehnoloģiju un e-komercijas jautājumos, patērētāju tiesību, fizisko personu datu aizsardzības jomā, farmācijas nozares regulējumā un dažādos uzņēmējdarbības licenzēšanas un vispārējos korporatīvos jautājumos. Kopš 2018.gada septembra Sarmis birojā vada Komunikāciju, mediju un tehnoloģiju prakses grupu. Jaunais partneris ir Starptautiskās tehnoloģiju likumdošanas asociācijas (ITechLaw) biedrs un kopš 2021.gada oktobra Amerikas tirdzniecības palātas Latvijā (AmCham) valdes loceklis.

Mārtiņš Gailis kopš 2018.gada birojā ir Intelektuālā īpašuma tiesību prakses grupas vadītājs un advokātu birojā “Ellex Kļaviņš” praktizē jau 17 gadus. Mārtiņam ir padziļinātas zināšanas un pieredze intelektuālā īpašuma tiesību un konkurences tiesību jautājumos un lietās. Jaunais partmeris birojā ir vadošais strīdu un tiesvedību speciālists intelektuālā īpašuma tiesību jomā un ir pārstāvējis klientus gan civilās, gan administratīvās tiesās Latvijā, Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē, kā arī Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā. Mārtiņš ir arī profesionāls patentpilnvarnieks preču zīmju lietās Latvijā un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā. Papildus intelektuālā īpašuma tiesību specializācijai, Mārtiņam ir arī būtiska pieredze konkurences tiesību jomā.

“Ellex Kļaviņš” vadošā partnere Līga Mervina komentē jaunās pārmaiņas: „Ar patiesu prieku uztveram ikviena kolēģa izaugsmi birojā, vēlamies nodrošināt darba vidi, kurā ir iespējams sasniegt arvien jaunas karjeras virsotnes. Trīs jaunu partneru pievienošanās vadībai ir ievērojams un spēcīgs papildinājums, kas noteikti sekmēs biroja turpmāko attīstību un darbību. Andris, Sarmis un Mārtiņš jau ilgstoši ir sevi pierādījuši kā izcili juridiskie eksperti un kolēģi – gan saskarsmē ar klientiem, gan arī ar mūsu biroja darbiniekiem. Novēlam veiksmes pārpilnību un visu to labāko!‘‘

Jauno partneru sasniegumus juridiskajā nozarē ir novērtējušas arī starptautiskās juridiskās izpētes organizācijas: Chambers Europe un Legal 500, kā arī Who’s Who Legal, World Trademark Review un IP Stars.

Jomas eksperti

Person Item Background
Mārtiņš Gailis
Partneris, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background
Sarmis Spilbergs
Partneris, zvērināts advokāts / Latvija