Halduskohus: Sparta peab kehtestatud reegleid austama

Ellex Raidla juhtivpartner Ants Nõmper ja jurist Regina Getter Maajärv esindavad Vabariigi Valitsust vaidluses Sparta Spordiseltsiga.

Tallinna Halduskohus jättis eile rahuldamata Sparta Spordiseltsi taotluse lubada seltsil jätkata kohtuvaidluse ajal senisel viisil majandustegevust. Spordiselts väitis, et kui kohus ei luba kohtumenetluse ajal senist majandustegevust, siis läheb Sparta pankrotti. Terviseamet ja Vabariigi Valitsus vaidlesid taotlusele vastu.

Valitsust esindanud Ellex Raidla vandeadvokaat Ants Nõmper ja teda abistanud jurist Regina Getter Maajärv selgitasid kohtule, et praeguses epideemia olukorras ei saa majanduslikud argumendid olla tähtsamad klubikülastajate elu ja tervise kaitsest. Kohus tõdes, et Sparta tegelikult lihtsalt ei soovi kehtestatud nõudeid täita ning mingit pankrotiohtu ei ole, sest piirangute täitmine ei too kaasa ebamõistlikke kulutusi spordiklubidele. Kohus leidis, et turvaline sportimine on ka Sparta klubiliikmete huvides, kellest mitmetki on palunud Spartal käituda õigusaktidele vastavalt, kuid Sparta on sellest keeldunud.

Lisaks pankrotiohule üritas Sparta tugineda ka väidetele nagu rikuksid Terviseamet ja valitsus ka spordiklubi külastajate õigusi privaatsusele. Kohus lükkas need väiteid ümber – COVID tõendi kontrollimine ei riku ülemääraselt inimeste privaatsust, kuna see toimub inimese nõusoleku ja õigusaktide alusel. “Inimeste eristamine COVID tõendi alusel, on pandeemia olukorras lubatud ja vajalik ega kujuta diskrimineerimist. Isikuandmete ebaseaduslikku töötlemist ei toimu ja andmekaitset pole mõtet tuua ettekäändeks, et oma kohustusi mitte täita,” kommenteeris Ants Nõmper.

Spartal on võimalik halduskohtu määrus edasi kaevata. Kuna ka varasemates menetlustes on kohtud jätnud juriidiliste isikute taotlused esialgse õiguskaitse saamiseks rahuldamata, siis pole kaebuse eduväljavaated suured.

Loe lisaks SIIT.

Halduskohus

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
regina getter maajärv
Regina Getter Maajärv
Jurist / Eesti
Person Item Background
Ants Nõmper
Ants Nõmper, Dr. iur.
Juhtivpartner / Eesti