Oficiālā e-adrese – obligāta visām Latvijā reģistrētām juridiskajām personām

Sākot ar 2023. gada 1. janvāri visām Latvijā reģistrētām juridiskajām personām – uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un citiem reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem Latvijā – oficiālās elektroniskās adreses jeb e-adreses lietošana būs obligāta!  

Kas ir e-adrese?

E-adrese ir valsts pārvaldē vienots risinājums, kas izveidots, lai elektroniskā vidē nodrošinātu drošu un ērtu oficiālo saziņu starp valsts iestādēm un privātpersonām vienas sistēmas ietvaros. Šobrīd ar e-adresi ir iespējams elektroniski sazināties ar vairāk nekā 3000 valsts un pašvaldību iestādēm.

E-adreses izmantošana nodrošina tādas priekšrocības, kā iespēju sūtīt informāciju un dokumentus vai pieprasīt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus jebkurā laikā un no jebkuras atrašanās vietas, tostarp, attālināti slēgt līgumus un saņemt notāra pakalpojumus. Turklāt e-adrese ir videi draudzīgāks saziņas risinājums, kas dos iespēju ietaupīt resursus vēstuļu sūtīšanai pa pastu, jo caur e-adresi ir iespējams savlaicīgi saņemt visas juridiskai personai ienākošās vēstules vienuviet, nodrošinot dokumentu drošību un konfidencialitāti.

Kā e-adrese darbojas?

Ja juridiskai personai ir reģistrēta e-adrese, turpmāk valsts un pašvaldību iestādes ar personu sazināsies norādītajā digitālajā pastkastītē, nevis papīra formātā, rakstot vēstuli uz juridiskās personas juridisko adresi.

Tiklīdz valsts vai pašvaldības iestāde nosūtīs ziņojumu uz juridiskās personas e-adresi, juridiskā persona saņems paziņojumu e-pastā par valsts vai pašvaldības iestādes nosūtīto ziņojumu. Attiecīgi ikviena Uzņēmuma reģistra vestajos reģistros ierakstītā juridiskās personas paraksttiesīgā persona varēs piekļūt e-adresei caur portālu Latvija.lv un atbildēt uz saņemto ziņojumu.

Kā e-adresi var iegūt?

Juridiskas personas e-adresi var izveidot divos veidos – portālā Latvija.lv vai iekļaujot risinājumu sava uzņēmuma dokumentu vadības sistēmā.

Portālā Latvija.lv e-adresi izveidot var juridiskās personas paraksttiesīga persona, kas ir ierakstīta Uzņēmuma reģistra vestajos reģistros un kurai ir derīgs autentifikācijas rīks (eID karte, eParaksts, eParaksts Mobile, vai arī eIDAS).

E-adresi var iegūt arī, iekļaujot to juridiskās personas dokumentu pārvaldības sistēmā, kā rezultātā e-adreses informācijas sistēma tiek pieslēgta juridiskās personas dokumentu pārvaldības sistēmas risinājumam, ja tam ir atbilstošs drošuma līmenis. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit.

Kurš var reģistrēt e-adresi?

Kā jau minēts iepriekš, e-adreses reģistrāciju juridiskajai personai var veikt tikai tās personas, kas norādītas kā juridiskās personas paraksttiesīgas personas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros un kurām ir derīgs autentifikācijas līdzeklis (eID karte, eParaksts, eParaksts Mobile vai eIDAS).

E-adreses reģistrācijai neder pilnvarojums, kas nav redzams Uzņēmuma reģistra vestajos reģistros, kā arī nav derīgi citi autentifikācijas līdzekļi, izņemot jau iepriekš minētos.

Kurš var saņemt e-adrese ziņojumus?

E-adresē tiek reģistrēta viena e-pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīti paziņojumi. Tāpēc e-adresei ieteicams norādīt e-pasta adresi, kas ir pieejama vairākām juridiskās personas paraksttiesīgajām personām.

Juridiskās personas e-adreses pastkastītes saturu var apskatīt fiziska persona, kura ir autentificējusies kā uzņēmuma paraksttiesīgā persona atbilstoši Uzņēmumu reģistrā norādītajai informācijai.

E-adreses pastkastītes saturu var apskatīt arī fiziskas personas, kurām juridiskā persona ir piešķīrusi Latvija.lv pieejamo pilnvarojumu e-adreses piekļuvei. Juridiskās personas paraksttiesīgajai personai pilnvarojumu ir iespējams piešķirt, to piesakot Latvija.lv portālā. Tiklīdz pilnvarojums ir izveidots, pilnvarotajai personai ir iespējams piekļūt juridiskās personas e-adreses ziņām, kā arī sazināties ar valsts un pašvaldības iestādēm.

NB! Pilnvarojumu Latvija.lv portālā var izsniegt tikai juridiskās personas paraksttiesīgās personas, uz kurām attiecas likumā noteiktās tiesības izsniegt pilnvarojumu juridiskās personas vārdā.

Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mūsu ekspertiem!

Sazinies ar mums

Raimonds Slaidiņš

Vecākais partneris, zvērināts advokāts

/

Latvija

Kaspars Oļševskis

Zvērināta advokāta palīgs

/

Latvija

Lelde Elīna Liepiņa – Goldberga

Juriste

/

Latvija