Edvijs Zandars

Asociētais partneris, zvērināts advokāts

Latvija

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
+371 673 50550

Edvijs Zandars ir zvērināts advokāts, kurš specializējas intelektuālā īpašuma, elektronisko sakaru, konkurences tiesību u.c. regulēto nozaru jautājumos. Edvijam ir vairāk kā 10 gadu pieredze juridiskās palīdzības sniegšanā klientiem intelektuālā īpašuma aizsardzības un licencēšanas jautājumos. Edvijs arī regulāri pārstāv klientus Latvijas tiesās un intelektuālā īpašuma aizsardzības institūcijās, t.s., Latvijas Republikas Patentu valdē, WIPO un EUIPO. Viņš ir arī profesionālais patentpilnvarnieks preču zīmju jautājumos.

Edvijam ir arī daudzu gadu pieredze, sniedzot juridisko atbalstu un pārstāvību starptautiskiem tehnoloģiju, elektronisko sakaru un e-komercijas uzņēmumiem. Viņš ir palīdzējis klientiem Latvijā īstenot inovatīvus un komplicētus elektronisko sakaru un IT risinājumus, kā arī regulāri pārstāv klientus komunikācijā ar SPRK un citām nozares iestādēm.

Edvijs ir arī pieredzējis eksperts konkurences tiesību jautājumos. Viņš ir konsultējis un pārstāvējis klientus Konkurences padomē aizliegtu vienošanos, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, apvienošanās u.c. jautājumos.

wtr2 emea rising star 2023

2016

Londonas Universitātes Karaliskā koledža

Diploms ES Konkurences tiesībās

2013

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē

2010

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Biedrs

Profesionālo patentpilnvaroto reģistrs

Latvijas Republikas patentpilnvarotais preču zīmju lietās

2023

Mākslīgā intelekta aizsardzībai top regula
itiesības.lv, 2023. gada septembris

2021.gada maijā Eiropas Komisija (EK) nāca klajā ar inovatīvu priekšlikumu regulai, kas nodrošinātu saskaņotu pieeju mākslīgā intelekta regulēšanā, vienlaikus veicinot tā izaugsmi un drošumu. Priekšlikums bija daļa no plašākas EK iniciatīvu paketes, kuras mērķis ir padarīt Eiropas Savienību (ES) par līderi droša un ētiska mākslīgā intelekta inovāciju attīstībā un pielietošanā.

2021

Starptautiskā reklāmas likumdošana: praktisks globāls ceļvedis, II izdevums
Globe Law and Business, 2021. gada aprīlis

Latvijas nodaļas līdzautors kopā ar asociēto partneri Sarmu Spilbergu, zvērināta advokāta palīgu Paulu Anču, juristiem Kapsaru Oļševski un Mikiju Zīmecu un jaunāko juristi Annu Martu Nordmani.

2020

Kas jāzina e-komersantam?
Saistībā ar COVID-19, e-komercija uzņem apgriezienus. Uzraugi arī neguļ! Atgādinām e-komersantiem par galvenajām prasībām.

Šī gada martā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir saņēmis divas reizes vairāk sūdzību par e-komersantu veiktajiem pārkāpumiem nekā pagājušajā gadā. Līdz ar to paredzams, ka PTAC palielinās tirgus uzraudzību tīmekļa vidē. Sagaidāms, ka arī Datu valsts inspekcija pievērsīs pastiprinātu uzmanību komersantu tīmekļa vietnēm. Tāpēc esam sagatavojuši ieteikumus komersantiem, kas darbojas e-vidē, patērētāju tiesību un datu aizsardzības jomā.

2019

Privātā pretmonopola tiesvedība Latvijā: pārskats
Thomson Reuters, aprīlis 2019

Ellex Kļaviņš eksperti Līga Mervina, Edvjis Zandars un Kaspars Oļševskis ir sagatavojuši pārskatu par konkurences tiesību pārkāpumu privāto tiesvedību Latvijā.

2018

Eiropas izmeklēšanas vadlīnijas 2018
Hogan Lovells International LLP, jūnijs 2018

Eiropas izmeklēšanas vadlīniju 2018. gadam pirmais izdevums ir domāts kā ātru uzziņu krājums saistībā ar visneatliekamākajiem jautājumiem par Eiropas valstīs veikto iekšējo izmeklēšanu.

Ellex Kļaviņš eksperti Irina Kostina un Edvijs Zandars ir vadlīniju Latvijai veltītās nodaļas līdzautori.

2017

Personas datu aizsardzība, iznīcinot dokumentus
iFinanses, 10.11.2017.

Ellex Kļaviņš jurists Kaspars Oļševskis un zvērināta advokāta palīgs Edvijs Zandars sniedz informāciju par personas datu aizsardzību, kas nozīmīga, iznīcinot grāmatvedības un personāla dokumentus.

2017

Jaunas iespējas zaudējumu atlīdzināšanai konkurences pārkāpumu gadījumā
Bilances juridiskie padomi, novembris 2017

ZAB “Ellex Kļaviņš” zvērināta advokāta palīgs Edvijs Zandars sniedz informāciju par aktualitātēm saistībā ar zaudējumu atlīdzināšanu konkurences pārkāpumu gadījumā.

2017

Aktuāli un svarīgi aspekti, īstenojot komercpraksi
Bilances juridiskie padomi, septembris 2017

ZAB "Ellex Kļaviņš" eksperti sniedz informāciju par aktuāliem aspektiem, kas nozīmīgi, īstenojot komercpraksi. Publikācijas līdzautori - Pauls Ančs un Edvijs Zandars.

2016

Atbildība par negodīgu komercpraksi
iTiesības, 14.06.2016.

Kopš 01.01.2008. Latvijā ir spēkā Negodīgas komercprakses aizlieguma likums (NKAL). Tas satur detalizētu uzskaitījumu komersantu veiktajām darbībām, kas uzskatāmas par negodīgu komercpraksi. Īpaši aktuāls šī likuma regulējums kļuva 01.01.2015., kad stājās spēkā grozījumi, kas paredz iespēju negodīgas komercprakses īstenotājam piemērot naudas sodu līdz pat 100 000 EUR.

2015

Vainas nozīme, piemērojot sodu par konkurences tiesību pārkāpumiem

Jurista Vārds Nr. 44 (896), 10.11.2015.

Latvijas tiesību sistēmā vainas un tās formu nozīme, piemērojot sodu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. panta, kā arī Konkurences likuma 11. un 13. panta pārkāpumiem, kas attiecīgi paredz aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu, ir visai pretrunīga. Ņemot vērā, ka Ekonomikas ministrija ir atvērusi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumus Nr. 796 “Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 13. pantā paredzētajiem pārkāpumiem” grozījumiem, šis uzskatāms par piemērotu brīdi diskusijas uzsākšanai.

Edvijs Zandars šajā rakstā sniedz informāciju par vainas nozīmi, piemērojot sodu par konkurences tiesību pārkāpumiem.

2009

Judikatūras saistošais spēks (II)

Likums un tiesības vol. 11, No. 3 (115)

2009

Judikatūras saistošais spēks (I)

Likums un tiesības vol. 10, No. 2 (114)

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.