Jauns darba grupu sadalījums Ārvalstu investoru padomē Latvijā

Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL) ir paziņojusi par izmaiņām savā darba grupu sastāvā, lai pievērstos tematiem, kas FICIL biedriem šogad ir visaktuālākie. Tas izriet no jaunās FICIL stratēģijas un prioritārajām jomām, kas sniegs lielāku atbalstu Latvijas investīciju videi kopumā.

FICIL turpmāk regulāri darbosies sešas galvenās darba grupas, savukārt papildu apakšgrupas tiks sasauktas pēc nepieciešamības.

Ar lepnumu paziņojam, ka vienu no darba grupām un divas no apakšgrupām vada Ellex Kļaviņš eksperti: Daiga Zivtiņa (Tiesu efektivitātes un digitalizācijas apakšgrupa, Investīciju aizsardzības darba grupa), Andris Lazdiņš (Politikas īstenošanas apakšgrupa, Ēnu ekonomikas apkarošanas darba grupa) un Irina Kostina (Darbaspēka apakšgrupa, Darbaspēka un pārkvalifikācijas darba grupas līdere un līdzvadītāja).

Zemāk uzskaitītās galvenās darba grupas izvirza sev noteiktu darba kārtību, savukārt apakšgrupas darbojas kā speciāli organizētas grupas ieinteresētajiem dalībniekiem noteiktās jomās un saskaņo savu darbu ar attiecīgo galveno darba grupu.

FICIL ir izveidojusi šādas darba grupas, lai izstrādātu risinājumus kopējā investīciju klimata uzlabošanai valstī. FICIL biedri, tostarp tajā iesaistītās tirdzniecības kameras, deleģē savus pārstāvjus sniegt grupām attiecīgu ieguldījumu. Strādājot pie risinājumiem, grupas seko līdzi valsts iestāžu darbam, kā arī aicina un atzinīgi vērtē diskusijas ar lēmumu pieņēmējiem. Darba grupu temati tiek iegūti Sentiment Index pētījumos, FICIL Augstākās padomes sēdēs, un/vai tos norāda dažādas institūcijas un starptautiskās organizācijas kā aktuālus Latvijas uzņēmējdarbības videi.

Plašāka informācija

Jomas eksperti

Person Item Background
Irina Rozenšteina
Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Daiga Zivtiņa
Partnere, zvērināta advokāte / Latvija