Kuram jāveic PVN nomaksa, izstrādājot mājaslapu?

By: Madlena Drozdova

Jautājums: Ja uzņēmums, PVN maksātājs, pērk intelektuālo pakalpojumu (mājas lapas izstrāde) no Ķīnas uzņēmuma, kādi nodokļi jāmaksā Latvijā? 

Atbilde uz jautājumu ir pieejama zemāk:

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19. pantu “ja pakalpojums tiek sniegts pievienotas vērtības nodokļa (PVN) maksātājam, pakalpojuma sniegšanas vietas tiek noteikta tur, kur ir pakalpojuma saņēmēja saimnieciskās darbības mītnes vieta; vai pakalpojuma saņēmēja pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojums tiek sniegts pakalpojuma saņēmēja pastāvīgajai iestādei, kas neatrodas šīs personas saimnieciskās darbības mītnes vietā; vai pakalpojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma saņēmējam nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes”.

Tātad pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanai ir būtiski izvērtēt pakalpojuma saņēmēja statusu, to, vai pakalpojuma saņēmējs ir vai nav PVN maksātājs, vai veic vai neveic saimniecisko darbību. Tādēļ pakalpojuma sniegšanas vieta ir Latvija, jo pakalpojumu saņēmējs ir Latvijas juridiskā persona, PVN maksātājs.

Tādēļ Latvijas uzņēmums, PVN maksātājs, aprēķina un maksā PVN par intelektuālo pakalpojumu (tīmekļvietnes izstrāde), kuru saņēmis no Ķīnas uzņēmuma. Aprēķināto PVN norāda PVN deklarācijas 54. rindā. Pamatojoties uz to, ka saņemto pakalpojumu (tīmekļvietnes izstrāde) Latvijas uzņēmums izmantos savā saimnieciskajā darbībā, tad aprēķināto PVN tas atskaita kā priekšnodokli, norādot PVN deklarācijas 63. rindā un PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 I daļā “Priekšnodoklis par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem” (pielikuma PVN 1 I daļa).

Pamatojoties uz iepriekšminēto, tiek secināts, ka PVN tiek maksāts Latvijā, jo pakalpojuma saņēmējs ir juridiska persona, kuras veic saimniecisko darbību Latvijā.

Jomas eksperti

Person Item Background
Madlena Drozdova
Vecākā nodokļu konsultante / Latvija