ED&F Man Treasury Management plc grupas parāda refinansēšana gandrīz 1,5 miljardu ASV dolāru apmērā

Ellex Kļaviņš konsultēja aizdevējus un ieguldītājus saistībā ar ED&F Man Treasury Management plc grupas parāda refinansēšanu gandrīz 1,5 miljardu ASV dolāru apmērā.

2020. gada septembrī tika parakstīts vairāku refinansēšanas vienošanos kopums, lai pārstrukturētu noteiktus grupas parādus, veicot saistību grozījumus un izmaiņas, pārveidojot tos jaunos nodrošināto parādu instrumentos.

ED&F Man ir lauksaimniecības produktu lieltirgotājs, kas dibināts 1783. gadā un darbojas kā starpnieks gan institucionāliem, gan privātiem ieguldītājiem. Tas ir svarīgs solis uzņēmuma darbiniekiem, kreditoriem, klientiem un piegādātājiem, kas nākamajos trīs gados radīs stabilu finanšu vidi un ļaus ED&F Man turpināt īstenot stratēģiju, koncentrējoties uz galvenajiem tirdzniecības avotiem un atsavinot nesaistītos pamatlīdzekļus, lai nodrošinātu to maksimālu vērtību.

Darījums aptvēra virkni jurisdikciju visā pasaulē. Ellex Kļaviņš konsultēja aizdevējus un ieguldītājus saistībā ar Latvijas tiesību jautājumiem un vietējo nodrošinājumu. Klientu pārstāvēja Ellex Kļaviņš eksperti Valters Diure, Raimonds Slaidiņš un Anna Mišņeva.

Jomas eksperti

Person Item Background
Anna Mišņeva
Zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Raimonds Slaidiņš
Vecākais partneris, zvērināts advokāts / Latvija