ES Tiesa atzīst valdības noteikumu regulējumu par neatbilstošu Direktīvai 2014/24/ES

Ellex Kļaviņš palīdzēja panākt pozitīvu lēmumu ES Tiesas lietā C‑769/21 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši LESD 267. pantam, ko Administratīvā rajona tiesa iesniegusi administratīvajā tiesvedībā par pieteicēja AAS “BTA Baltic Insurance Company” pieteikumu pret Iepirkumu uzraudzības biroju un Tieslietu ministriju.

Daļa no Ministru kabineta noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu nories kārtība” ir atzīta ES Tiesā par neatbilstošu Direktīvai 2014/24/ES.

Pēc ES Tiesas sprieduma atsāksies tiesvedība Administratīvā rajona tiesā.

Klientu BTA Baltic Insurance Company konsultēja un pārstāvēja Ellex Kļaviņš asociētais partneris Māris Brizgo.

 

Papildinājums 13.04.2023: klients ar mūsu biroja palīdzību AAS “BTA Baltic Insurance Company” ir uzvarējis tiesā, Iepirkumu uzraudzības birojs un Tieslietu ministrija nav pārsūdzējusi Administratīvās rajona tiesas spriedumu, un spriedums ir stājies spēkā.

Jomas eksperti

Person Item Background
Māris Brizgo
Asociētais partneris, zvērināts advokāts / Latvija