Sekmīga klientu interešu pārstāvība procesos par noziedzīgi iegūtu mantu

2021. gada oktobra sākumā Ekonomisko lietu tiesa pieņēma diviem Ellex Kļaviņš klientiem labvēlīgus lēmumus procesā par noziedzīgi iegūtu mantu: tiesa noraidīja procesa virzītāju lūgumus konfiscēt naudas līdzekļus valsts labā un nolēma, ka abi procesi par biroja klientu Latvijas banku kontos arestētajiem naudas līdzekļiem ir izbeidzami.

Konkrētie Ekonomisko lietu tiesas lēmumi vēl nav stājušies spēkā, bet kopā ar citiem šīs tiesas lēmumiem procesos par noziedzīgi iegūtu mantu, tie iezīmē pozitīvu tendenci attiecīgās kategorijas lietu iztiesāšanā kopš šīs specializētās tiesas darbības uzsākšanas 2021. gada 31. martā. Galvenais Ekonomisko lietu tiesas izveides mērķis bija kvalitatīva un ātra sarežģītu komercstrīdu, ekonomisko un finanšu noziegumu, kā arī korupcijas lietu izskatīšana.

Ellex Kļaviņš klientus tiesā sekmīgi pārstāvēja zvērināts advokāts Roberts Rimša. Advokāts specializējas t.s. “balto apkaklīšu” noziegumu lietās, jo īpaši jautājumos, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un juridisko personu, kā arī to augstākās vadībās pārstāvību un aizstāvību.

Pirmais biroja klientam labvēlīgs Ekonomisko lietu tiesas lēmums procesā par noziedzīgi iegūtu mantu tika pieņemts 2021. gada oktobrī, un tas ir stājies spēkā.

Jomas eksperti

Person Item Background
Roberts Rimša
Zvērināts advokāts / Latvija