Sekmīga kreditora pārstāvība komplicētā strīdā

Ellex Kļaviņš sekmīgi pārstāvējis kreditoru komplicētā strīdā ar parādnieci un tās bijušo laulāto. Zvērināts advokāts Roberts Rimša ir sekmīgi pārstāvējis profesionālu parādu piedziņas uzņēmumu trīs savstarpēji saistītās civillietās pret divām personām (bijušajiem laulātajiem), kas vairāku gadu garumā izmantojušas dažādus juridiskos paņēmienus, lai izvairītos no tiesas sprieduma izpildes par parāda piedziņu no viena no viņiem (parādnieces) vairāk nekā 2 miljonu eiro apmērā.

Pamatlieta (kurā Ellex Kļaviņš klients ir prasītājs) bija par desmit nekustamo īpašumu domājamo daļu atgūšanu, kas pārgāja parādnieces bijušā laulātā īpašumā tiesas ceļā notikušās laulības šķiršanas rezultātā.

Pēc pamatlietas ierosināšanas parādījās divas paralēlas saistītas civillietas: vienu no tām uzsāka bijušie laulātie (Ellex Kļaviņš klients šajā lietā bija atbildētājs), bet otru – persona, kurai ir īpašumtiesību strīds ar bijušajiem laulātajiem (Ellex Kļaviņš klients šajā lietā ir trešā persona).

Lai gan paralēlās lietas draudēja radīt vairākus juridiskos šķēršļus pamatlietas virzībai, pamatlieta 2023. gada aprīlī tika galīgi izšķirta par labu Ellex Kļaviņš klientam (Senāts atteica ierosināt kasācijas tiesvedību), bet tiesvedība paralēlajā lietā, kurā Ellex Kļaviņš klients bija atbildētājs, 2023. gada jūnijā tika izbeigta. Otra paralēlā lieta (kurā Ellex Kļaviņš klients ir trešā persona) joprojām turpinās (līdz šim arī veiksmīgi Ellex klientam).

 

kohus

Jomas eksperti

Person Item Background
Roberts Rimša
Zvērināts advokāts / Latvija