Zvērināti advokāti turpina sekmīgi pārstāvēt klientu intereses procesos par noziedzīgi iegūtu mantu

2023.gada gada 2. jūnijā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija (kā apelācijas instances tiesa) veica biroja klientam – likvidējamās AS “ABLV Bank” kreditoram – labvēlīgu lēmumu procesā par noziedzīgi iegūtu mantu.

Apelācijas instances tiesa atcēla Ekonomisko lietu tiesas lēmumu par naudas līdzekļu konfiskāciju un izbeidza procesu par noziedzīgi iegūtu mantu. Apelācijas instances tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Biroja klientu tiesā sekmīgi pārstāvēja zvērināti advokāti Andris Lazdiņš un Roberts Rimša. Advokāti specializējas t.s. “balto apkaklīšu” noziegumu lietās, jo īpaši jautājumos, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī juridisko personu un to augstākās vadības pārstāvību un aizstāvību.

Jomas eksperti

Person Item Background
Roberts Rimša
Zvērināts advokāts / Latvija