Refinitiv 2022. gada III ceturksnis: Ellex ir Austrumeiropas M&A tirgus līderis pēc darījumu skaita

Refinitiv ir publicējis aktuālāko M&A juridisko konsultantu vērtējumus par 2022. gada trešo ceturksni. Ellex ir iekļauts trīs tirgus segmentos: mazā kapitāla (small-cap), vidējā kapitāla (mid-market) un jaunattīstības (emerging markets) tirgus segmentā.

Saskaņā ar rezultātiem, Ellex ieņem līderpozīciju Austrumeiropā pēc darījumu skaita (44 Ellex darījumi mazā kapitāla, 46 darījumi vidējā kapitāla un 46 darījumi jaunattīstības uzņēmējsabiedrību segmentā).

Austrumeiropas reģiona Ellex novērtēto darījumu vērtība mazā kapitāla uzņēmējsabiedrību segmentā ir 153,1 miljons ASV dolāru, bet vidējā kapitāla uzņēmējsabiedrību segmentā – 343,2 miljoni ASV dolāru.

refinitiv

Ellex ir iekļauts arī Ziemeļvalstu vērtējumos – 8. vietā mazā kapitāla, un 9. vietā vidējā kapitāla uzņēmējsabiedrību segmentā. Tā ir ievērojama atzinība – būt par visaugstāk novērtēto Baltijas advokātu biroju starp vadošajiem advokātu birojiem Ziemeļvalstīs.

Daži no mūsu lielākajiem darījumiem 2022. gadā:

Vērtējumu tabulās ir iekļauti visi darījumi, kas tikuši publiskoti laikā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. septembrim un par kuriem Refinitiv ir ticis informēts. Visos aktuālākajos datos un iepriekš publicētajās tabulās ir iekļauti attiecīgie uzņēmumu apvienošanās, iegādes, atpirkšanas, atdalīšanas, pašiegādes, mazākuma akciju iegādes un parādu restrukturēšanas projekti.

Kopējie rezultāti par 2022. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem liecina, ka pasaules vidēja kapitāla M&A darījumu vērtības ir samazinājušās par 21%, salīdzinot ar iepriekšējā gada līmeni, un tas ir lēnāk augošais deviņu mēnešu periods attiecīgajā segmentā kopš 2020. gada. Turklāt vidējā kapitāla darījumu apjoms trešajā ceturksnī samazinājās par 20%, salīdzinot ar šī gada otro ceturksni. Salīdzinot ar gadu iepriekš, darījumu skaits ir samazinājies par 16%.

Turklāt pasaules mazā kapitāla uzņēmējsabiedrību M&A darījumu vērtības samazinājušās par 20% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, savukārt darījumu skaits ir samazinājies par 15% salīdzinājumā ar 2021. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem, sasniedzot zemāko līmeni pēdējo divu gadu laikā. Jaunattīstības uzņēmējsabiedrību segmentā noslēgto darījumu apjoms arī ir samazinājies par 20% līdz zemākajam pēdējo divu gadu laikā.

Plašāka informācija par pasaules jaunākajām M&A tirgus tendencēm ir pieejama šeit:

Refinitiv piešķirtie vērtējumi (iepriekš Thomson Reuters finanšu un risku uzņēmums) ir atzinums izcilajam sniegumam, ko Ellex nodrošina saviem klientiem, balstoties uz izcilu reputāciju un gadu desmitiem uzkrāto pieredzi šajā jomā.

Mēs sniedzam konsultācijas par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar valsts un arī privātiem M&A darījumiem, īpašu uzmanību pievēršot sarežģītiem pārrobežu projektiem. Mūsu eksperti ir konsultējuši klientus par lielākajiem darījumiem vietējā un globālā mērogā gan kā neatkarīgi konsultanti, gan cieši sadarbojoties ar vadošajiem advokātu birojiem Eiropā un ārpus tās. Plašāka informācija par saistītajiem projektiem un ekspertiem šajā jomā ir pieejama šeit.

Jomas eksperti

Person Item Background
Raimonds Slaidiņš
Vecākais partneris, zvērināts advokāts / Latvija