Refinitiv: Ellex ieņem līderpozīcijas Austrumeiropā pēc darījumu skaita

Refinitiv ir publicējis savus vērtējumus par juridisko konsultantu sniegumu uzņēmumu iegādes un apvienošanās (M&A) jomā 2021. gadā. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, Baltijas advokātu biroju apvienība Ellex ieņem vadošo pozīciju Austrumeiropā pēc M&A darījumu skaita mazā kapitāla (small-cap) un vidējā kapitāla (mid-market) uzņēmējsabiedrību segmentos. Tāpat Ellex ir vienīgais juridiskais konsultants Baltijā, kas iekļauts arī Ziemeļvalstu vērtējumos.

Refinitiv juridisko vērtējumu tabulās ir iekļauti visi darījumi, kas publiskoti laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Tabulās ir iekļauti vērtēšanas kritērijiem atbilstošie apvienošanās, iegādes, pārpirkšanas, nodalīšanās, mazākuma līdzdalības atpirkšanas un parādu pārstrukturēšanas darījumi.

Pārskatā iekļauti 78 Ellex pārstāvētie M&A darījumi vidējā kapitāla un 75 darījumi mazā kapitāla uzņēmējsabiedrību tirgus segmentos, turklāt Ellex pārstāvēto darījumu vērtība Austrumeiropas reģiona mazā kapitāla uzņēmējsabiedrību tirgus segmentā ir bijusi 179,1 miljoni ASV dolāru un vidējā kapitāla uzņēmējsabiedrību tirgus segmentā 498,4 miljoni ASV dolāru.

Kopējie rezultāti liecina, ka uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumu apjoms abos tirgus segmentos 2021. gadā ir bijis rekordaugsts. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kopējā darījumu vērtība ir palielinājusies par 46% vidējā kapitāla un par 27% mazā kapitāla uzņēmējsabiedrību tirgus segmentos, bet darījumu skaits pieaudzis par 25% vidējā kapitāla un par 22% mazā kapitāla uzņēmējsabiedrību tirgus segmentos.

Ar tehnoloģijām saistītie uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumi ieņem līderpozīcijas abos tirgus segmentos, salīdzinot ar citām nozarēm un uzņēmējdarbības sektoriem.

Plašāka informācija par jaunākajām globālajām uzņēmumu apvienošanās un iegādes tirgus tendencēm ir pieejama šeit:

  • Refinitiv globālais mazā kapitāla uzņēmējsabiedrību apvienošanās un iegādes darījumu pārskats par 2021. gadu, sadaļa par juridiskajiem konsultantiem
  • Refinitiv globālais vidējā kapitāla uzņēmējsabiedrību apvienošanās un iegādes darījumu pārskats par 2021. gadu, sadaļa par juridiskajiem konsultantiem

Refinitiv piešķirtie vērtējumi (iepriekš Thomson Reuters finanšu un risku uzņēmums) ir atzinums izcilajam sniegumam, ko Ellex nodrošina saviem klientiem, balstoties uz izcilu reputāciju un gadu desmitiem uzkrāto pieredzi šajā jomā.

Jomas eksperti

Person Item Background
Filips Kļaviņš
Vecākais partneris, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background
Raimonds Slaidiņš
Vecākais partneris, zvērināts advokāts / Latvija