Saīsinātā darba diena

By: Irina Rozenšteina

Tēma ir: Vai 17.novembrī jāsaīsina darba diena uz 5 stundām?

Darba likuma 135. pantā paredzēts, ka pirms svētku dienām darba dienas ilgums saīsināms par vienu stundu, ja darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā nav noteikts īsāks darba laiks.

Šī norma attiecas tikai uz tām svētku dienām, kuras par tādām ir atzītas atbilstoši likumam “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”. Tāpēc darba diena pirms Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas ir saīsināma gan valsts un pašvaldību iestādēs, gan privātajās sektorā nodarbinātajiem.

Darba likuma 135. pants paredz darba dienas saīsināšanu tikai par 1 stundu. Atbilstoši Darba likuma 131. panta pirmajai daļai darba dienas normālais daba laiks nedrīkst pārsniegt 8 stundas diennaktī. Attiecīgi pirmssvētku dienā darba dienas ilgums ir samazināms par 1 stundu. Šī saīsinātā darba stunda darba devējam ir jāapmaksā, jo darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ.

Ja darba devējs vēlas, protams, piemēram, iekšējos darba kārtības noteikumos var paredzēt, ka darba diena pirms svētku dienām ir saīsināma par 2 stundām.

Jāatzīmē, ka Darba likuma 135. panta noteikumi nav attiecināmi uz darbiniekiem, kuri nodarbināti nepilnu darba laiku, kā arī summētā darba laika organizācijas darbiniekiem, ja ir nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu. Tomēr attiecībā uz summētā darba laika organizācijā nodarbinātajiem ir jāņem vērā, ka atbilstoši Darba likuma 140. panta pirmajai daļai šiem darbiniekiem darba laiks pārskata periodā jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo darba laiku. Tāpēc ir jāseko līdzi, vai šiem darbiniekiem pārskata periodā neveidosies virsstundas.

Jomas eksperti

Person Item Background
Irina Rozenšteina
Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija