Menetluskonverents 2023

12.-13. oktoobril toimus Riigikohtu korraldatud Menetluskonverents ”Kohtumenetlused muutuvas ajas”. Tegemist oli esimese Eestis korraldatud omataolise konverentsiga, mis keskendus õigusvaldkonna tipp-professionaalide osavõtul menetlusõigusele erinevates menetlusliikides. 

Ellex Raidla Advokaadibüroo pani õla alla nii sponsorina kui aktiivse osavõtuga erinevates paneelides – oma mõtteid jagasid partnerid Ants Nõmper, Martin Triipan, Marko Kairjak ja Toomas Vaher ning jurist Denis Tšasovskih. 

Juhtivpartner Ants Nõmper rääkis kaasa Uno Lõhmuse juhitud paneelis, kus käsitleti Põhiseadusest, Euroopa inimõiguste konventsioonist ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartast tulenevaid menetluse piire ning menetluse kiiruse küsimusi. 

Martin Triipan osales paneelis, kus Andreas Kanguri juhtimisel keskenduti tõe otsimisele kohtumenetluses ja kohtuniku rollile tõendite kogumise protsessis. 

Toomas Vaher juhtis esimese päeva viimast paneeli, milles arutati tehnoloogiliselt arenenud kohtumenetluse tulevikku. Süvenesime inimeste ja tehisintellekti rollidesse ja arutlesime, kuidas AI võimaldab abistada inimest menetluse läbiviimisel ja otsuste langetamisel. 

Konverentsi teisel päeval toimus töö sektsioonides, erinevate menetlusliikide lõikes. Martin Triipan osales halduskohtumenetlusega seotud kõnelustel ning Marko Kairjak ja Denis Tšasovskih osalesid kriminaalmenetluse valdkonna arutelus, uurides tsiviilhagide lahendamise küsimusi. 

Foto: Andres Tennus

Loe lisaks SIIT. 

Menetluskonverents

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
marko kairjak
Marko Kairjak, PhD.
Partner / Eesti
Person Item Background
Ants Nõmper
Ants Nõmper, Dr. iur.
Juhtivpartner / Eesti
Person Item Background
martin triipan
Martin Triipan
Partner / Eesti
Person Item Background
Denis Tšasovskih
Denis Tšasovskih
Vandeadvokaat / Eesti
Person Item Background
Toomas Vaher
Toomas Vaher
Partner / Eesti