Bloomberg un Refinitiv: Ellex ieņem vadošo pozīciju Austrumeiropas M&A tirgū pēc darījumu skaita par 2021. gada pirmajiem 3 ceturkšņiem

Starptautiskās vadošās uzņēmējdarbības un finanšu ziņu aģentūras Bloomberg un Refinitiv ir publicējušas informāciju par vadošajiem M&A juridiskajiem padomdevējiem laika posmā no 2021. gada janvāra līdz septembrim.

Saskaņā ar Bloomberg rezultātiem, Ellex ieņem līderpozīciju Austrumeiropā konsultējot klientus par 36 darījumiem.

bloomberg global ma legal review

Savukārt Refinitiv ir atzinis Ellex par līderi divos tirgus segmentos: mazā kapitāla (52 darījumi) un vidējā kapitāla (50 darījumi) uzņēmējsabiedrību segmentos. Vidējā tirgus segmentā Ellex konsultēto darījumu vērtība sasniedz 368 miljonus ASV dolāru, bet mazā kapitāla segmentā 111,1 miljonu ASV dolāru.

Refinitiv ir iekļāvis Ellex arī Ziemeļvalstu kategorijā abos segmentos, piešķirot 8. vietu vidējā kapitāla un 7. vietu mazā kapitāla segmentos. Tas ir īpašs atzinums būt novērtētiem visaugstāk no Baltijas advokātu birojiem līdzās citiem vadošiem Ziemeļvalstu birojiem.

ellex leads the eastern european ma market by deal count

Bloomberg M&A pārskats sniedz jaunākos datus par uzņēmumu iegādes un apvienošanās tirgu, tas sniedz globālu novērtējumu un vietējo ieskatu unikālās darījumu struktūrās dažādos tirgos, pateicoties vairāk nekā 800 finanšu un juridisko pakalpojumu sniedzēju tīklam, kas nodrošina galveno tirgus tendenču precīzu atspoguļojumu. Šīs vērtējumu tabulas ir vadošie atskaites punkti, izvērtējot juridisko un finanšu konsultantu darba rezultātus un sniegumu.

Refinitiv vērtējumi (iepriekš Thomson Reuters finanšu un risku uzņēmums) ir atzinība par izcilo sniegumu, ko Ellex nodrošina saviem klientiem un kas balstīts uz advokātu biroja reputāciju un gadu desmitos uzkrāto pieredzi šajā jomā.

Plašāka informācija par Bloomberg publicētajiem M&A rezultātiem ir pieejama šeit.

Refinitiv pārskats par mazā kapitāla uzņēmējsabiedrību segmentiem ir pieejams šeit, savukārt par vidējā kapitāla uzņēmējsabiedrību segmentiem – šeit.

Jomas eksperti

Person Item Background
Raimonds Slaidiņš
Vecākais partneris, zvērināts advokāts / Latvija