Inese Freivalde

Vecākā juriste

Latvija

+371 678 14842

Inese Freivalde ir vecākā juriste Ellex Kļaviņš nekustamo īpašumu un būvniecības prakses grupā. Inesei ir vairāk nekā 16 gadu pieredze jurista darbā lielākajos Latvijas advokātu birojos. Pēdējos 7 gados Ineses pamata specializācija attīstīta būvniecības un nekustamo īpašumu jomā.

Papildu specializācija ietver vispārējās komerctiesības, administratīvās tiesības un imigrācijas (uzturēšanās atļauju) jautājumus. Ikdienā sniegtās konsultācijas ietver Latvijas un starptautisko uzņēmumu konsultēšanu par nekustamā īpašuma darījumiem un padziļinātās izpētes projektiem, nekustamo īpašumu projektu izstrādi, kā arī nekustamo īpašumu attīstītāju konsultēšanu par dažādiem būvniecības jautājumiem: būvniecības līgumiem un dažādiem ar nekustamo īpašumu izsniegšanu un reģistrēšanu saistītiem aspektiem, būvatļaujām, to reģistrāciju un būvspeciālistu sertifikāciju.

Kopš 2009

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

2007

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

2003

Biznesa augstskola Turība

Profesionālā augstākā juridiskā izglītība

2020

Uzņēmuma auto un darbinieks
iTiesības drukātais žurnāls Nr. 7 (19), jūlijs 2020

Mūsdienu mobilajā laikmetā uzņēmumi ar lielāku vai mazāku autoparku nav nekāds retums. Ellex Kļaviņš vecākā juriste Inese Freivalde šajā rakstā skaidro, kā to visu organizēt un pieskatīt, lai uzņēmumam kā transportlīdzekļa juridiskajam īpašniekam būtu “visi papīri kārtībā”.

2020

Kā maksāt par virsstundām atbilstoši būvniecības ģenerālvienošanās regulējumam?
iTiesības, 06.02.2020.

Ellex Kļaviņš vecākā juriste Inese Freivalde sniedz atbild uz lasītāja jautājumu par virsstundu apmaksu atbilstoši būvniecības ģenerālvienošanās regulējumam.

2019

Kad būvniecībā nodarbinātajiem pienākas 5% piemaksa?
iTiesības, 21.11.2019.

Ellex Kļaviņš vecākā juriste Inese Freivalde sniedz atbildi uz lasītāja jautājumu interneta žurnālā iTiesības:
"Jaunās Būvniecības nozares ģenerālvienošanās 2.4.punktā paredzēta piemaksa 5% apmērā, ja būvniecībā nodarbinātais ieguvis izglītību, kas atbilst viņa veicamajai profesijai, ko apliecina profesionālās vai augstākās izglītības iestādē izsniegts izglītības dokuments. Vai šī piemaksa obligāti jāpiemēro visiem būvniecībā nodarbinātajiem, kas ieguvuši izglītību, kura atbilst veicamajai profesijai un ko apliecina profesionālās vai augstākās izglītības iestādē izsniegts izglītības dokuments?"