Inese Freivalde

Vecākā juriste

Latvija

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
+371 678 14842

Inese Freivalde ir vecākā juriste Ellex Kļaviņš nekustamo īpašumu un būvniecības prakses grupā. Inesei ir vairāk nekā 16 gadu pieredze jurista darbā lielākajos Latvijas advokātu birojos. Pēdējos 7 gados Ineses pamata specializācija attīstīta būvniecības un nekustamo īpašumu jomā.

Papildu specializācija ietver vispārējās komerctiesības, administratīvās tiesības un imigrācijas (uzturēšanās atļauju) jautājumus. Ikdienā sniegtās konsultācijas ietver Latvijas un starptautisko uzņēmumu konsultēšanu par nekustamā īpašuma darījumiem un padziļinātās izpētes projektiem, nekustamo īpašumu projektu izstrādi, kā arī nekustamo īpašumu attīstītāju konsultēšanu par dažādiem būvniecības jautājumiem: būvniecības līgumiem un dažādiem ar nekustamo īpašumu izsniegšanu un reģistrēšanu saistītiem aspektiem, būvatļaujām, to reģistrāciju un būvspeciālistu sertifikāciju.

Kopš 2009

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

2007

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

2003

Biznesa augstskola Turība

Profesionālā augstākā juridiskā izglītība

2024

Pasūtītāju un projektētāju autortiesības būvprojektos
iTiesības, 20.03.2024.

Publikācijā apskatītas pasūtītāju un būvprojekta autora (projektētāja) intereses būvprojektos no autortiesību regulējuma aspekta.

2023

Kas ir būvniecības darbi?
iBizness.lv, 30.03.2023.

Uz iBizness jautājumu: “Uzmūrēt vai nokrāsot sienu, nomainīt logus, nojaukt šķūnīti, uzbūvēt siltumnīcu, nomainīt elektroinstalāciju. Kuri no tiem ir būvniecības darbi? Un kas ir būvniecības darbi?:
Atbild Inese Freivalde, Ellex Kļaviņš Nekustamo īpašumu un būvniecības prakses grupas vecākā juriste.

2023

Vai jāmaksā IIN, ja nekustamā īpašuma darījums veikts bez atlīdzības?
iTiesības, 19.01.2023

Uz jautājumu par: "Pensijas vecuma persona vēlas savā īpašumā esošu zemi nodot radiniecei. Vai līgums jānoformē kā dāvinājums vai pārdošanas līgums, ja samaksa par to netiks saņemta? Vai ir jāsamaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par šo darījumu?" atbild Inese Freivalde, "Ellex Kļaviņš" Nekustamo īpašumu un būvniecības prakses grupas vecākā juriste.

2022

Kas ir publiskas telpas?
iTiesības; 15.03.2022.

Atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām no 1. marta publiskās vietās jālieto medicīniskā maska vai respirators. Kā izprast jēdzienu "publiskās telpas"? Vai darba vieta rūpnīcā ir publiska telpa?

2021

Satversmes tiesas spriedums atsvabina tramvaju kontakttīkla atsaitēs "sapītos" namīpašniekus
Jurista Vārds, 30.11.2021

Šis viedokļraksts sagatavots pēc "Jurista Vārda" redakcijas aicinājuma sniegt komentāru par Satversmes tiesas 2021. gada 7. oktobra spriedumu lietā Nr. 2020-59-011, ar kuru skarta trauslā robeža starp personas tiesībām uz īpašumu un sabiedrības interesēm, kuru vārdā šīs tiesības noteiktos gadījumos pieļaujams ierobežot.

2020

Uzņēmuma auto un darbinieks
iTiesības drukātais žurnāls Nr. 7 (19), jūlijs 2020

Mūsdienu mobilajā laikmetā uzņēmumi ar lielāku vai mazāku autoparku nav nekāds retums. Ellex Kļaviņš vecākā juriste Inese Freivalde šajā rakstā skaidro, kā to visu organizēt un pieskatīt, lai uzņēmumam kā transportlīdzekļa juridiskajam īpašniekam būtu “visi papīri kārtībā”.

2020

Kā maksāt par virsstundām atbilstoši būvniecības ģenerālvienošanās regulējumam?
iTiesības, 06.02.2020.

Ellex Kļaviņš vecākā juriste Inese Freivalde sniedz atbild uz lasītāja jautājumu par virsstundu apmaksu atbilstoši būvniecības ģenerālvienošanās regulējumam.

2019

Kad būvniecībā nodarbinātajiem pienākas 5% piemaksa?
iTiesības, 21.11.2019.

Ellex Kļaviņš vecākā juriste Inese Freivalde sniedz atbildi uz lasītāja jautājumu interneta žurnālā iTiesības:
"Jaunās Būvniecības nozares ģenerālvienošanās 2.4.punktā paredzēta piemaksa 5% apmērā, ja būvniecībā nodarbinātais ieguvis izglītību, kas atbilst viņa veicamajai profesijai, ko apliecina profesionālās vai augstākās izglītības iestādē izsniegts izglītības dokuments. Vai šī piemaksa obligāti jāpiemēro visiem būvniecībā nodarbinātajiem, kas ieguvuši izglītību, kura atbilst veicamajai profesijai un ko apliecina profesionālās vai augstākās izglītības iestādē izsniegts izglītības dokuments?"

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.