Inita Jurka

Partnere, zvērināta advokāte

Latvija

+371 678 14848

Initai Jurkai ir ievērojama pieredze, konsultējot neskaitāmus vietējos un starptautiskos klientus jautājumos, kas saistīti ar darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem, galvenokārt darījumiem ar komerciālo nekustamo īpašumu (komerciālas un biroju ēkas, tirdzniecības centri, apbūves zeme, loģistikas parki), ieskaitot palīdzību uzņēmumu restrukturizācijā, projektu finansēšanā un citos saistītos jautājumos. Tāpat Inita nekustamo īpašumu īpašniekus un pārvaldniekus konsultē ikdienas nekustamā īpašuma attīstības, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumos. Viņa ir bijusi iesaistīta arī likumdošanas izmaiņu izstrādē, tai skaitā piedalījusies jaunā likuma par dzīvojamo telpu īri izstrādē.

Pēdējos 15 savas profesionālās karjeras gadus Inita ir bijusi iesaistīta un ar savu pieredzi, zināšanām un prasmēm devusi savu ieguldījumu neskaitāmos liela mēroga un sarežģītos darījumos ar nekustamo īpašumu, konsultējot tādus starptautiskus klientus kā koncerna VIG meitasuzņēmumu Latvijā, kas iegādājās biroja ēkas Vecrīgā, koncernu Eastnine, kas iegādājās biroju ēkas un zemesgabalu Rīgas centrā. Inita ir konsultējusi fondu Baltic Horizon, tam iegādājoties tirdzniecības centru “Galerija Centrs” u.c.

2003

RTU Rīgas Biznesa skola

Maģistra grāds biznesa vadībā

1998

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Biedre

Starptautiskā advokātu kolēģija (IBA)

Biedre

2020

Kas jāzina nekustamā īpašuma starpniekiem?
iTiesības drukātais žurnāls, augusts 2020

2020. gada 1. augustā spēkā stājas Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums, ko Saeima pieņēma, lai regulētu nekustamā īpašuma starpnieku darbības tiesiskos pamatus, starpniecības pakalpojumu sniegšanu, noteiktu prasības starpniekiem.

Par jauno likumu un gaidāmajām izmaiņām plašāk skaidro Ellex Kļaviņš partnere, zvērināta advokāte Inita Jurka. Savukārt, atbilstību ES vienotā tirgus prasībām komentē Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta palīgs Pauls Ančs.

2019

Kopīpašums un tā problemātika
iTiesības, 23.09.2019.

Ellex Kļaviņš partnere Inita Jurka sniedz nozīmīgu informāciju par kopīpašumiem, kas šobrīd ir viena no aktuālākajām tiesvedību tēmām Latvijā.

2018

Krāpšanos ar īpašumu tagad varam apturēt paši
Delfi un Ir.lv, 18.04.2018.

ZAB “Ellex Kļaviņš” partnere Inita Jurka skaidro nianses, kas ikvienam palīdzētu apturētu krāpšanās gadījumus ar savu nekustamo īpašumu.

2017

Apbūves tiesība - pavērsiens nekustamo īpašumu nozarē
Dienas Bizness, 19.05.2017.

ZAB "Ellex Kļaviņš" partnere Inita Jurka sniedz informāciju par aktuālo apbūves tiesības tēmu laikrakstā "Dienas Bizness".

2017

Atspēriena un izaicinājuma gads
Dienas Bizness, 19.01.2017.
Partnere Inita Jurka sniedz komentāru par nozares attīstību 2017. gadā.