Katrīna Eimane

Zvērināta advokāta palīgs

Latvija

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
+371 678 14836

Katrīna Eimane ir zvērināta advokāta palīgs strīdu risināšanas prakses grupā un papildus specializējas darba tiesībās. Katrīnai ir vairāk nekā sešu gadu profesionālā pieredze darbā advokātu birojos, kur viņa sniedza plaša spektra juridisko palīdzību, tostarp nodrošināja pārstāvību tiesvedībās civillietās un administratīvajās lietās, kā arī šķīrējtiesas procesā, konsultēja saistībā ar dažādiem darījumiem, sagatavoja dokumentus darba tiesību jomā, veica juridisko izpēti uzņēmumu iegādes darījumos.

Katrīnai ir plaša pieredze sarežģītu individuālo un kolektīvo darba tiesību strīdu risināšanā saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, darbinieka atstādināšanu, zaudējumu piedziņu no darbinieka, gaisa kuģa apkalpes locekļu darba un atpūtas laika noteikšanu u.c. jautājumiem. Tāpat Katrīnai ir pieredze ārvalsts šķīrējtiesas nolēmumu un ārvalsts tiesas spriedumu atzīšanā un izpildē, strīdos saistībā ar koncernu tiesībām, parādu piedziņas lietās, apdrošināšanas strīdos, administratīvajās lietās veselības aprūpes, būvniecības, nodokļu un valsts civildienesta jomās, un dažādās administratīvo pārkāpumu lietās.

2018

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

2016

Rīgas Juridiskā augstskola

Tiesības un diplomātija, bakalaura grāds

2024

Vadošo darbinieku nomaiņa
Shoosmiths, 2024. gada marts.

Rokasgrāmata par niansēm, kas jāņem vērā, izbeidzot darba tiesiskas attiecības ar vadības līmeņa darbiniekiem. Latvijas sadaļas līdzautori: Irina Rozenšteina, Ints Skaldis un Katrīna Eimane

2022

Profesiju klasifikatora pielietojums praksē
iTiesības, 17.10.2022.

Mūsdienās uzņēmumos darbinieks bieži vien vairs neveic tikai konkrētu šauru pienākumu loku, tādēļ praksē novērojams, ka darba attiecību pusēm šādos gadījumos nav saprotams, kā norādīt darbinieka amatu no profesiju klasifikatora. Vai profesiju klasifikators ir gatavs šodienas darba vides izaicinājumiem?

2022

Jaunie darba likuma grozījumi
iTiesības, 29.07.2022.

Šā gada 16. jūnijā Saeima vienbalsīgi pieņēma grozījumus Darba likumā, kas paredz beidzamo gadu laikā nozīmīgākās izmaiņas darba tiesisko attiecību regulējumā. Grozījumi stājas spēkā 2022.gada 1.augustā. Publikācijā apkopota būtiskākākā informācija par jaunajiem grozījumiem.

2022

Ne tik vienkāršā darba vietas pārcelšana
iTiesības.lv, 30.05.2022.

Darba līgumā ir jānorāda vieta, kur darbiniekam jāveic darbs, taču praksē var rasties nepieciešamība to mainīt. Vai darba devējs drīkst darba vietu mainīt vienpusēji, un kā to pareizi noformēt? Tā kā normatīvajos aktos nav acīmredzamas atbildes uz šo jautājumu, skaidrosim galvenos darba vietas pārcelšanas juridiskos aspektus saskaņā ar aktuālo tiesu praksi!

2022

Lūdzu ārsta atzinumu!
iTiesības, maijs 2022.

Katrīna Eimane sniedz padziļinātu skaidrojumu par ārsta atzinuma izmantošanu darba tiesiskajās attiecībās.

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.