Katrīna Eimane

Zvērināta advokāta palīgs

Latvija

+371 678 14836

Katrīna Eimane ir zvērināta advokāta palīgs strīdu risināšanas prakses grupā un papildus specializējas darba tiesībās. Katrīnai ir vairāk nekā sešu gadu profesionālā pieredze darbā advokātu birojos, kur viņa sniedza plaša spektra juridisko palīdzību, tostarp nodrošināja pārstāvību tiesvedībās civillietās un administratīvajās lietās, kā arī šķīrējtiesas procesā, konsultēja saistībā ar dažādiem darījumiem, sagatavoja dokumentus darba tiesību jomā, veica juridisko izpēti uzņēmumu iegādes darījumos.

Katrīnai ir plaša pieredze sarežģītu individuālo un kolektīvo darba tiesību strīdu risināšanā saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, darbinieka atstādināšanu, zaudējumu piedziņu no darbinieka, gaisa kuģa apkalpes locekļu darba un atpūtas laika noteikšanu u.c. jautājumiem. Tāpat Katrīnai ir pieredze ārvalsts šķīrējtiesas nolēmumu un ārvalsts tiesas spriedumu atzīšanā un izpildē, strīdos saistībā ar koncernu tiesībām, parādu piedziņas lietās, apdrošināšanas strīdos, administratīvajās lietās veselības aprūpes, būvniecības, nodokļu un valsts civildienesta jomās, un dažādās administratīvo pārkāpumu lietās.

2018

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

2016

Rīgas Juridiskā augstskola

Tiesības un diplomātija, bakalaura grāds

2022

Lūdzu ārsta atzinumu!
iTiesības, maijs 2022.

Katrīna Eimane sniedz padziļinātu skaidrojumu par ārsta atzinuma izmantošanu darba tiesiskajās attiecībās.