Strīdu risināšanas prakses grupas aktualitātes 2024 | Q2

Zvērinātu advokātu biroja Ellex Kļaviņš Strīdu risināšanas grupa ir sagatavojusi pārskatu par jaunumiem šī gada otrajā ceturksnī, kas ietver gan grozījumus tiesiskajā regulējumā un jaunas atziņas tiesu praksē, kas ir noderīgi komersantiem strīdu risināšanā, gan mūsu komandas kolēģu profesionālās izaugsmes jaunumus.

Šī gada 6.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Šķīrējtiesu likumā un Latvijas Civilprocesa likumā, kas stājas spēkā 2024.gada 4.jūlijā. Grozījumos ir iestrādāti UNCITRAL parauglikuma (UNCITRAL Model Law) principi, kas pietuvina Latvijas šķīrējtiesu regulējumu starptautiski atzītiem principiem šķīrējtiesu lietu izskatīšanā.

Aicinām iepazīties ar jaunākajām Augstākās Tiesas atziņām par prasītāja tiesībām saņemt sešus procentus gadā no visas ar spriedumu piedzītās summas, ne tikai pamatparāda līdz pat sprieduma izpildei. Savukārt krimināllietu izskatīšanā Augstākā Tiesa ir precizējusi cietušo tiesības piedzīt izdevumus par advokāta palīdzību kriminālprocesā arī civilprocesuālā kārtībā.

Saistībā ar 14. sankciju paketi tiek mainīta līdzšinējā kārtība, kā tas ir saprotams no Regulas Nr. 2024/1745 ievadteksta un papildināta 8a). panta. Attiecīgi līdz ar šiem regulas grozījumiem tiek likts lielāks atbildības uzsvars uz visiem, jo īpaši juridiskām personām, lai tās nepārkāptu ES noteiktās sankcijas pret Krieviju. Aicinām būt modriem un tālredzīgiem gan ikdienas darbībā, gan ieviešot atbilstošas procedūras savu interešu aizsardzībai.

Ceram, ka šis jaunumu apskats būs noderīgs mūsu klientiem un plašākam komersantu lokam. Esam gatavi sniegt plašākus skaidrojumus un tiekamies atkal pēc vasaras atvaļinājumiem oktobrī.

ZAB Ellex Kļaviņš Strīdu risināšanas prakses grupa.

chris brignola x2cxuxfqkcm unsplash

Šķīrējtiesu reforma Latvijā

businessman using laptop computer with quality assurance document

Tiesības saņemt procentus par laiku līdz sprieduma izpildei

geometric abstract background technology concept connecting dots design

Cietušais var prasīt zaudējumus arī civiltiesiskā kārtībā

daiganewsletter

Daiga Zivtiņa iecelta par ICC Tiesas locekli no Latvijas

nikola newsletter

Nikola Dukule kļūst par zvērināta advokāta palīgu

brokastis2

Datu un kiberdrošības seminārs: Mākslīgā intelekta un kiberdrošības aktualitātes

 

 

Jomas eksperti

Person Item Background
Daiga Zivtiņa
Partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Kristers Toms Losāns
Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background
Katrīna Eimane
Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background
Nikola Dukule
Zvērināta advokāta palīgs / Latvija