Ellex Kļaviņš eksperti uzstājas konferencēs #DarbaTiesības2023 un “Publiskie iepirkumi 2023”

Zvērinātu advokātu biroja Ellex Kļaviņš eksperti šodien bija priecīgi uzstāties konferencēs #DarbaTiesības2023 un “Publiskie iepirkumi 2023”.

Zvērināta advokāte un Darba tiesību prakses grupas vadītāja Irina Kostina uzstājās ar prezentāciju: “Kā izvairīties no kļūdām komercnoslēpuma aizsardzībā?”

Partneris un zvērināts advokāts Andris Lazdiņš prezentēja tēmu: “Tiesvedības nianses darba strīdos par mobinga konstatēšanu”.

Savukārt asociētais partneris un Publisko iepirkumu prakses grupas vadītājs Māris Brizgo uzstājās ar tematu: “Nepamatoti lēts piedāvājums”.

Lepojamies ar mūsu smaidīgajiem kolēģiem!

Jomas eksperti

Person Item Background
Māris Brizgo
Asociētais partneris, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background
Irina Rozenšteina
Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija