Ellex Kļaviņš komandu papildina trīs asociētie partneri

Ar lepnumu un patiesu prieku paziņojam, ka sākot ar 2023. gada 11. aprīli mūsu komandu papildina trīs asociētie partneri, kas līdz šim ieguvuši padziļinātu profesionālo pieredzi, strādājot Ellex Kļaviņš birojā:

  • Marta Cera – Banku un Finanšu prakses grupas līdzvadītāja

Marta turpinās darbu kā Banku un finanšu prakses grupas līdzvadītāja. Marta ir zvērināta advokāte ar ilgstošu pieredzi finanšu regulējošos jautājumos, finansēšanas darījumos, tostarp nodrošinātajā kreditēšanā un strukturētajā finansēšanā, kā arī Martai ir attīstījusi biroja ieguldījumu fondu prakses jomu.

Uzņemoties asociētā partnera pienākumus, Marta strādās pie tā, lai nostiprinātu Banku un finanšu prakses grupas kā tirgus līdera pozīcijas.

Anete ir zvērināta advokāte, kas attīsta biroja ESG (Vides, sociālās atbildības un ilgtspējīgas pārvaldības) prakses jomu, kas aptver plašu nozaru loku, palīdzot klientiem ieviest atbildīgu komercpraksi un orientēties ilgtspējas ziņojumu un regulēto pienākumu jomā. Tāpat arī Anete turpinās stiprināt strīdu risināšanas komandu, kurā viņai ir liela pieredze korporatīvo un administratīvo strīdu risināšanā.

Edvijs ir zvērināts advokāts, kurš specializējas elektronisko sakaru, intelektuālā īpašuma, informācijas tehnoloģiju, konkurences tiesību u.c. regulēto nozaru jautājumos. Edvijam ir ilgstoša pieredze šajās jomās. Latvijai esot ceļā uz digitālo transformāciju, Edvijs ir apņēmies attīstīt Ellex elektronisko sakaru praksi. Viņa mērķis ir arī veicināt inovatīvu tehnoloģiju un mobilitātes risinājumu izstrādātāju, kā arī digitālo pakalpojumu sniedzēju un politikas veidotāju uzticēšanos Ellex kā kompetentam padomdevējam un pieredzējušam partnerim.

Līga Mervina, Ellex Kļaviņš vadošā partnere komentē: “Visi jaunie asociētie partneri mūsu birojā darbojas jau daudzus gadus un ir ieguvuši nenovērtējamu pieredzi, strādājot ar biroja klientiem. Katrs no viņiem ir ļoti nozīmīga mūsu komandas daļa un jaunajā statusā turpinās attīstīt biroja komandas līderību savās prakses jomās, lai mēs vienmēr sniegtu klientiem augstākā līmeņa atbalstu visos to izaugsmes nodrošināšanai svarīgajos jautājumos.”

Zvērinātu advokātu birojs Ellex Kļaviņš lepojas ar vienu no lielākajām un pieredzes bagātākajām zvērinātu advokātu un juristu komandām Latvijā, ko īpaši novērtē un izceļ arī mūsu klienti un sadarbības partneri. Mūsu biroja vēsturē kolēģu izaugsmei un attīstībai vienmēr ir bijusi īpaši nozīmīga loma.