Iveta Ceple

Vecākā eksperte, zvērināta advokāte

Latvija

+371 673 50540

Ivetai Ceplei ir ievērojama pieredze, konsultējot vietējos uzņēmumus un ārvalstu ieguldītājus saistībā ar dažādiem ikdienas komercdarbības juridiskajiem aspektiem. Viņas specializācija ir uzņēmumu apvienošanās un iegāde, darba tiesības un vides tiesību jautājumi; kā arī ievērojamas zināšanas dažādos enerģētikas tiesiskā regulējuma jautājumos un publisko iepirkumu jautājumos. Ivetas profesionālā darbība ietver arī piedalīšanos uzņēmuma padziļinātas izpētes (due diligence) projektos vai to vadīšanu vērienīgos pārrobežu darījumos.

Savukārt viņas pieredze darba tiesību jautājumos ietver sarežģītus reorganizācijas procesus un uzņēmumu pāreju, kas norisinās vairākās jurisdikcijās, kā arī atbalstu ikdienas darba tiesību jautājumos.

microsoftteams image 6 microsoftteams image 9

2003

Latvijas Universitāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

2000

Latvijas Universitātes

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Biedre

Starptautiskā advokātu kolēģija (IBA)

Biedre

2021

Piespiedu vakcinācija – vai tā var kļūt par realitāti?
Bilances Juridiskie Padomi, janvāris 2021

Brīdī, kad COVID-19 pandēmijai pretī pavīd blāva gaisma tuneļa galā saistībā ar nesen apstiprinātajām vakcīnām, daļai sabiedrības rodas jautājumi par to, vai valsts vai darba devēji var mūs piespiest vakcinēties pret paša gribu, vai pat plašāk – iziet noteiktas medicīniskas pārbaudes vai veikt noteikta veida analīzes?
Vairāk uzziniet žurnālā “Bilances Juridiskie Padomi” janvāra numurā, rubrikā “Jurista padoms.”

2020

Personāla noma vai darbinieku nosūtīšana
Bilances Juridiskie Padomi, 07.12.2020.

Lasītāja jautājums: VID izstrādāja (atjaunoja) Metodiku par nodokļu (IIN, VSAOI) piemērošanu personām, kas uzskatītas par nomāto personālu. Sakarā ar darba likuma papildināšanu ar plašākiem 14.panta skaidrojumiem (kas stājās spēkā 09.06.2016.) rodas jautājums – kāda ir atšķirība starp jēdzieniem “darbinieka nosūtīšana” uz ārvalstīm vai uz Latviju un nomāto personālu. Vai abi termini ir nepieciešami, vai tie nedublējas?
Atbildi sagatavoja Ellex Kļaviņš darba tiesību eksperti Iveta Ceple un Ints Skaldis.

2020

Darba algas un slodzes samazināšana
iTiesības drukātais žurnāls, augusts 2020

Darba devējs un arī darbinieks var nonākt situācijā, kad ir vēlama vai nepieciešama darba slodzes samazināšana. Darba devējs var arī piedāvāt darbiniekam samazināt tikai darba algu, nemainot darba slodzi. Kas jāņem vērā šādos gadījumos un kā pareizi noformēt darba slodzes un darba algas samazināšanu? Kādām darbinieku kategorijām pienākas vai ir obligāti nosakāms īsāks darba laiks un attiecīgi samazināma slodze?
Atbildi sagatavoja Ellex Kļaviņš vecākā eksperte, zvērināta advokāte Iveta Ceple.

2020

Gada pārskatu apstiprināšana attālināti
iFinanses, 26.06.2020.

2020. gada 23. martā stājās spēkā steidzamības kārtībā pieņemtie grozījumi Komerclikumā (KL), ar kuriem tika noregulēti jautājumi par attālinātu dalību un balsošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) dalībnieku sapulcē vai akciju sabiedrības (AS) akcionāru sapulcē, balsošanu pirms dalībnieku vai akcionāru sapulces, kā arī veiktas izmaiņas prasībās par valdes un sapulces protokolu parakstīšanu. Grozījumi jāņem vērā, arī lemjot par gada pārskata apstiprināšanu.
Nianses skaidro Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte Iveta Ceple.

2020

COVID-19: Attālināta dalība dalībnieku sapulcē
Autori: Iveta Ceple un Sarmis Spilbergs, marts 2020

2020. gada 23. martā stājās spēkā steidzamības kārtībā pieņemtie grozījumi Komerclikumā, ar kuriem tiek noregulēts jautājums par attālinātu dalību un balsošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulcē vai akciju sabiedrības akcionāru sapulcē, kā arī balsošanu pirms dalībnieku vai akcionāru sapulces. Tādējādi, jau šobrīd jebkura Latvijā reģistrēta SIA vai AS un tās dalībnieki var izmantot šī regulējuma sniegtās priekšrocības noturēt dalībnieku sapulci, ievērojot sociālo distancēšanos, bez nepieciešamības dalībniekiem vai akcionāriem tikties klātienē.

Zvērināti advokāti Iveta Ceple un Sarmis Spilbergs apkopojuši informāciju par regulējumu attiecībā uz SIA dalībnieku sapulci, taču jānorāda, ka noteikumi par attālinātu dalību un balsošanu akcionāru sapulcē kopumā ir gandrīz identiski SIA dalībnieku sapulču regulējumam. Tā kā Grozījumu piemērošanas vai tiesu prakse vēl nav izveidojusies, piedāvājam mūsu izpratni par jaunā regulējuma piemērošanas praktiskajiem aspektiem, kas var mainīties, praksei attīstoties.

2020

Kurš atbildīgs par uzņēmuma saistībām?
iTiesības drukātais žurnāls Nr.1 (13), janvāris 2020

Ārvalstīs dalībnieka atbildību par sabiedrības saistībām dēvē par "korporatīvā plīvura pacelšanu". Tās mērķis ir novērst sabiedrības un dalībnieka atbildības šķirtības negodprātīgu izmantošanu.
Par to, kāda prakse šajā jautājumā ir Latvijā, skaidro Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte Iveta Ceple.

2019

Cik bieži darbiniekam jāpārbauda e-pasts?
iTiesības, 06.02.2019.

Kā pierādīt, ka darbinieks saņēmis darba devēja nosūtītu e-pastu, ja viņš apgalvo, ka nav to saņēmis un, vai var izstrādāt kādus īpašus e-pastu lietošanas un pārbaudes kārtības noteikumus, ja vadībai ir būtiski, lai e-pasti tiek regulāri lasīti un izpildīti?

Atbildes meklējiet Ellex Kļaviņš zvērinātas advokātes Ivetas Ceples rakstā interneta žurnālam iTiesības.

2019

Vai saslimušam darbiniekam drīkst likt strādāt?
iTiesības, janvāris/februāris 2019

Darbinieks, kas realizē steidzamu projektu, pēkšņi saslimst. Viņam ir izsniegta darba nespējas lapa, nosakot ārstēšanās režīmu mājās. Darba devējs vēlas, lai darbinieks tomēr pabeidz neatliekamo darbu saistībā ar projektu. Vai darba devējs drīkst darbiniekam pieprasīt veikt darbu?
Situāciju skaidro Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte Iveta Ceple.

2019

Vai darba devējs var apšaubīt darbnespējas lapu?
iFinanses, janvāris/februāris 2019

Par to, vai darba devējs var apšaubīt darbnespējas lapu, lasiet Ellex Kļaviņš zvērinātas advokātes Ivetas Ceples rakstā interneta žurnālam iFinanses.

2019

Jaunākās izmaiņas darba tiesisko attiecību regulējumā
Bilances Juridiskie Padomi, 11.01.2019.

Bilances Juridisko Padomu janvāra numurā lasiet Ellex Kļaviņš zvērinātas advokātes Ivetas Ceples rakstu par jaunākajām izmaiņām darba tiesisko attiecību regulējumā.

2018

Enerģētikas investīciju risku novērtējumu (EIRA) pārskats 2018
Energy Charter Secretariat, oktobris 2018

Enerģētikas hartas sekretariāts publicējis enerģētikas investīciju risku novērtējumu pārskatu. Sadaļa par Latviju tapusi sadarbībā ar Ellex Kļaviņš ekspertiem – vecāko partneri Filipu Kļaviņu, vecāko eksperti Ivetu Cepli un juristu Intu Skaldi.

2017

Kad likums ir neskaidrs, vai palīdzēs uzziņa par tiesībām?
iTiesības, 19.05.2017.

Iveta Ceple, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte, sniedz informāciju par tiesību uzziņas aktualitātēm.

2017

Darbinieku skaita samazināšana - soļi un problemātika
iTiesības, 11.05.2017.

Iveta Ceple, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte, publikācijā par darbinieku skaita samazināšanas problēmu.
Viens no gadījumiem, kad darba devējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, ir darbinieku skaita samazināšana. Tā var notikt tikai situācijā, kad darba devējs uzņēmumā veic neatliekamus saimnieciskus, organizatoriskus, tehnoloģiskus vai līdzīga rakstura pasākumus, ar kuriem tas var pietiekami pamatot nepieciešamību veikt darbinieku skaita samazināšanu. Jāievēro, ka darbinieku skaita samazināšana nav pamats izbeigt darba tiesiskās attiecības, ja pēc būtības darba devējs nav apmierināts ar darbinieka uzvedību vai spējām.

2017

Kad jāslēdz uzņēmuma līgums, bet kad – darba līgums?
iTiesības, 27.05.2017.

Iveta Ceple, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte, sniedz informāciju par atšķirībām starp darba un uzņēmuma līgumu.

2015

Kā līgumā norādīt mainīgu darba laiku?
Finanses, 05.01.2015.

Iveta Ceple, Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte, žurnālā iFinanses.lv sniedz informāciju par to kā darba līgumā norādīt mainīgu darba laiku.