Mikijs Zīmecs

Vecākais jurists

Sertificēts datu aizsardzības speciālists, CIPP/E

Latvija

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
+371 673 50539

Mikijs Zīmecs specializējas datu aizsardzības, IT, intelektuālā īpašuma aizsardzības un komerctiesību jautājumos. Viņam ir plaša pieredze datu apstrādes auditu veikšanā un palīdzības sniegšanā starptautiskajiem un vietējiem klientiem par Vispārīgās datu aizsardzības regulas atbilstības nodrošināšanu.

Mikija zināšanas papildina IAPP izsniegtais CIPP/E sertifikāts, Datu Valsts inspekcijas datu aizsardzības speciālista sertifikāts, kā arī dažādas publikācijas, vadīti semināri un apmācībās, kā arī veiksmīgi aizstāvēti disertācijas darbi par personas datu aizsardzību. Turklāt, Mikija akadēmiskās zināšanas informācijas drošības, tehnoloģiju un biznesa jomā ļauj sniegt ikvienam klientiem visaptverošas un praktiskas juridiskās konsultācijas privātuma un datu aizsardzības jomās, kā arī saistībā ar jauno tehnoloģiju ieviešanu uzņēmējdarbībā.

cipp e

2018

Tartu Universitāte, Igaunija

Maģistra grāds informācijas tehnoloģiju tiesībās

2017

Rīgas Juridiskā augstskola

Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības, maģistra grāds ar atzinību

2015

Rīgas Juridiskā augstskola

Tiesības un bizness, bakalaura grāds

2023

Cik maksā personas dati?
iTiesības, 18.10.2023.

Augusta sākumā Latvijas Republikas Augstākā tiesa vērsās Eiropas Savienības Tiesā ar jautājumiem par personas tiesībām uz mantisku kompensāciju gadījumos, kad tās dati ir apstrādāti pretēji Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem. Kamēr atbildes nav sniegtas, izskatām, kāda ir līdzšinējā tiesu prakse kompensāciju piešķiršanā.

2023

Kam jāpievērš uzmanība, uzņēmumam iegādājoties datorprogrammu licenci
iBizness.lv, 2023. gada septembris

Datorprogrammu iegāde un lietošana mūsdienās ir kļuvusi par neatņemamu darbību uzņēmumā, tomēr zem šķietami vienkārša darījuma slēpjas tiesisks regulējums, kas nosaka licences pircēju (ņēmēju), programmatūras lietotāju un izstrādātāju tiesības un pienākumus.

2023

ITechLaw Startup Legal Playbook
International Technology Law Association, jūnijs 2023.

Nodaļas par Latviju līdzautori ir Ellex Kļaviņš eksperti: Sarmis Spilbergs, Mikijs Zīmecs, Pauls Ančs, Irina Kostina, Dāvis Gertmans un Tomass Brinkmanis.

2022

Vai sīkdatņu ievietošana mājaslapā ir obligāta?
iTiesības, 29.12.2022.

Informācija par sīkdatņu ievietošanu mājaslapā un ar to saistītiem jautājumiem. Līdzautors: Sarmis Spilbergs, partneris, zvērināts advokāts, komunikāciju, mediju un tehnoloģiju prakses grupas vadītājs.

2022

Ekskluzīvās autortiesības
iTiesības, maijs 2022.

Ieskats jautājumos par autortiesību izņēmuma licencēm.

2022

Licences - līdzeklis autortiesību aizsardzībai
iTiesības, aprīlis 2022.

Publikācija par izņēmuma licencēm uz autortiesību jomām.

2022

Darba sludinājumu sagatavošanas un pretendentu interviju norises juridiskie aspekti
Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata, 23.02.2022.

Rokasgrāmatas jaunākajā nodaļā Ellex Kļaviņš eksperti Ints Skaldis un Mikijs Zīmecs skaidro jautājumus, kas saistīti ar darba devēja un darbinieka pienākumiem pirms darba tiesisko attiecību dibināšanas.

2021

Starptautiskā reklāmas likumdošana: praktisks globāls ceļvedis, II izdevums
Globe Law and Business, 2021. gada aprīlis

Latvijas nodaļas līdzautors kopā ar asociēto partneri Sarmu Spilbergu, zvērinātu advokātu Edviju Zandaru, zvērināta advokāta palīgu Paulu Anču, juristu Kasparu Oļševski un jaunāko juristi Annu Martu Nordmani.

2021

Juridiskās atbilstības nodrošināšana e-veikala dibināšanā
iTiesības, 08.01.2021

Sākot e-komercijas darbību, jāņem vērā, ka arī interneta veikali pakļauti noteiktām prasībām un šo prasību izpildi kontrolē tādas uzraudzības iestādes kā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Datu valsts inspekcija.

Ellex Kļaviņš jurists Mikijs Zīmecs un zvērināta advokāta palīgs Pauls Ančs sniedz informāciju par aspektiem, kas jāņem vērā komersantiem, kuri gatavojas pārdot savu produkciju e-vidē, lai nenokļūtu uzraudzības iestāžu nagos.

2020

Datu aizsardzības jautājumi personālvadībā
Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata, 21.08.2020.

Darbiniekiem darba vietā ir tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību. Vispārīgā datu aizsardzības regula (ES 2016/679) ir darba devējiem ir jāpiemēro, apstrādājot kandidātu, darbinieku un bijušo darbinieku personas datus. Darba devējam, izvēloties atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību datu aizsardzības principiem, ir jāņem vērā arī speciālo tiesību normas, kas var noteikt konkrētākus noteikumus personas datu apstrādei.

Plašāka informācija par šo tēmu pieejama "Dienas Bizness" izdevumā "Personāla vadības rokasgrāmata". Nodaļas līdzautori: Ellex Kļaviņš eksperti datu aizsardzības jautājumos: Sarmis Spilbergs un Mikijs Zīmecs.

2020

Personīgā datora izmantošana darba vajadzībām
iTiesības, jūnijs 2020 Nr.6 (18)

Izmantojot personīgo datoru darba vajadzībām, piemēram, strādājot no mājām, noder zināt, vai un kādā mērā darba devējs drīkst ietekmēt datora lietošanu. Piemēram, vai darba devējs var noteikt, kādas programmas nepieciešams lejupielādēt datorā, kādām aizsardzības sistēmām jābūt utt. Kā pasargāt uzņēmumu, un kurš ir atbildīgs, lai dati būtu drošībā?

Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta palīgs Ints Skaldis un jurists, sertificēts datu aizsardzības speciālists Mikijs Zīmecs skaidro plašāk iTiesības drukātā žurnāla jūnija numurā.

2020

Kas jāzina e-komersantam?
Autori: Pauls Ančs un Mikijs Zīmecs, maijs 2020

Saistībā ar COVID-19, e-komercija uzņem apgriezienus. Uzraugi arī neguļ! Atgādinām e-komersantiem par galvenajām prasībām.

Šī gada martā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir saņēmis divas reizes vairāk sūdzību par e-komersantu veiktajiem pārkāpumiem nekā pagājušajā gadā. Līdz ar to paredzams, ka PTAC palielinās tirgus uzraudzību tīmekļa vidē. Sagaidāms, ka arī Datu valsts inspekcija pievērsīs pastiprinātu uzmanību komersantu tīmekļa vietnēm. Tāpēc esam sagatavojuši ieteikumus komersantiem, kas darbojas e-vidē, patērētāju tiesību un datu aizsardzības jomā.

2020

COVID-19 un datu aizsardzība
Autori: Sarmis Spilbergs un Mikijs Zīmecs, marts 2020

Lai atvieglotu uzņēmēju ikdienas gaitas, padarām pieejamu privātuma politikas papildinājuma paraugu, ar kuru darbiniekiem tiek sniegta informācija par datu apstrādi saistībā ar COVID-19 atbilstoši Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām.

2019

Datu aizsardzības aspekti, ieviešot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu
Bilances Juridiskie Padomi Nr. 6 (72), jūnijs 2019

2019. gada 1.maijā stājies spēkā Trauksmes celšanas likums, kura mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiktu celta trauksme par pārkāpumiem, taču vienlaikus tiktu nodrošināta trauksmes cēlēju pienācīga aizsardzība.
Datu aizsardzības aspektus, ieviešot trauksmes celšanas sistēmu, skaidro ZAB “Ellex Kļaviņš” jurists, sertificēts datu aizsardzības speciālists Mikijs Zīmecs.

2019

Ar jaunu direktīvu regulēs autortiesības digitālajā tirgū
iTiesības, 29.03.2019.

2019.gada 26.martā Eiropas Parlamentā notika balsojums par skandalozo autortiesību direktīvu, un tā tika pieņemta ar vien 74 balsu pārsvaru. Nākamajā mēnesī direktīva vēl formāli jāapstiprina Eiropas Padomei, un kopš oficiālā apstiprināšanas brīža dalībvalstīm būs doti divi gadi, lai tekstu pārņemtu nacionālajos tiesību aktos. Rakstā apskatīti visplašāk apspriestie direktīvas panti un to sagaidāmā ietekme gan uz iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem.

Rakstu sagatavojis Ellex Kļaviņš jurists, sertificēts datu aizsardzības speciālists Mikijs Zīmecs un jaunākā juriste Anna Marta Nordmane.

2018

Elektronisko dokumentu izmantošanas iespējas
Bilances Juridiskie Padomi, 04.09.2018.

ZAB "Ellex Kļaviņš" jurists un sertificēts datu aizsardzības speciālists Mikijs Zīmecs skaidro elektronisko dokumentu izmantošanas iespējas. Šajā rakstā tiek aplūkotas elektronisko dokumentu prasības un kādos gadījumos var izmantot elektronisko dokumentu sniegtās priekšrocības.

2018

Spēkā stājies jaunais Personas datu apstrādes likums
Autors: Mikijs Zīmecs, jūlijs 2018

2018.gada 5.jūlijā, Latvijā stājās spēkā jaunais Fizisko Personu Datu Apstrādes likums (turpmāk – “FPDAL”), kas aizstāj Fizisko Personu Datu Aizsardzības likumu. Jaunais likums paredz papildus pienākumus datu aizsardzības jomā, kā arī atkāpes no Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (turpmāk – “VDAR”) pienākumiem.

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.