Kristers Toms Losāns

Zvērināta advokāta palīgs

Latvija

+371 678 03378

Kristers Toms Losāns ir Ellex Kļaviņš jurists, kurš specializējas M&A, komerctiesību un strīdu risināšanas jautājumos.

Kristeram ir ievērojama pieredze ar uzņēmumu iegādes un apvienošanas (M&A) darījumiem, ieskaitot pārrobežu M&A darījumus, un viņš ir konsultējis plašu starptautisko un vietējo klientu loku visdažādākajos komerctiesību jautājumos. Kristeram ir plaša pieredze dažādu komerctiesību un korporatīvās pārvaldības jautājumu risināšanā, tajā skaitā uzņēmumu dibināšanā, reorganizācijā un likvidācijā, patieso labuma guvēju ziņošanā sarežģītu īpašumtiesību struktūru gadījumos, veicot dažādu nozaru uzņēmumu padziļinātas juridiskās izpētes, kā arī sniedzot atbalstu uzņēmumu sagatavošanai pārdošanas darījumiem.

Kristers konsultē klientus jautājumos saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas, kā arī sankciju novēršanu, kā arī ar publiskajiem iepirkumiem.

2020

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

2018

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

Kopš 2016

Eiropas tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvia)

Biedrs

2020

Publiskā iepirkuma prasību samērīgums
iTiesības drukātais decembra numurs, 01.12.2020.

Publiskie iepirkumi mums nereti saistās ar sūdzībām par pasūtītāja rīcību, negodīgu konkurenci un tiesvedībām. Šāda asociācija skaidrojama ne tikai ar katra pretendenta vēlmi uzvarēt publiskajā iepirkumā, bet arī ar samērā specifiskām publiskā iepirkuma nolikuma prasībām, ko pasūtītājs nosaka gan publiskā pasūtījuma priekšmetam, gan pretendenta pieredzei. Saistībā ar strīdiem par nolikuma prasību pamatotību radusies stabila tiesu prakse, kurā sniegtas atbildes uz daudziem publisko iepirkumu saistītiem problēmjautājumiem.

Jaunajā iTiesības decembra numurā Ellex Kļaviņš jurists Kristers Toms Losāns analizē Senāta 2020.gada 27.augusta spriedumu lietā SKA-297/2020, kurā tiesa skaidroja, kas jāņem vērā, nosakot, vai publiskā iepirkuma nolikumā iekļautās prasības nav nesamērīgas un tādējādi nepārkāpj pretendentu tiesības uz brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi publiskā iepirkuma procedūras ietvaros.

2020

Vai darījuma partnerim ir sankciju risks?
iFinanses drukātais žurnāls un iFinanses.lv, 04.03.2020.

Saskaņā ar likumdošanu pirms darījuma uzsākšanas partneris ir jāpārbauda sankciju sarakstos, lai pārliecinātos par darījuma drošību. Kādu informāciju drīkst pieprasīt, kā to darīt un ko par šo tēmu vajadzētu zināt ikvienā uzņēmumā?

2019

Kavēto maksājumu direktīvas ietekme uz komercdarījumiem
Bilances Juridiskie Padomi Nr. 8 (74), augusts 2019

Latvijā ir pieaugusi rēķinu apmaksas kavēšana uzņēmumu starpā. Par to liecina Eiropas maksājumu ziņojums European Payment Report, ko š.g. jūnijā publicēja kredītu pārvaldības uzņēmums Intrum. Ziņojumā secināts, ka 71% uzņēmumu Eiropā nav informēti par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu Nr. 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos.

Žurnāla “Bilances Juridiskie Padomi” augusta numurā lasiet Ellex Kļaviņš eksperta Kristera Toma Losāna rakstu “Kavēto maksājumu direktīvas ietekme uz komercdarījumiem”, kur skaidrots, kādas tiesības un pienākumus sniedz direktīva un kā tā tikusi ieviesta Latvijas tiesību aktos.

2019

Kas jāņem vērā pircējam, slēdzot kapitāldaļu pirkuma līgumu
Bilances juridiskie padomi, jūlijs 2019

Ellex Kļaviņš eksperts Kristers Toms Losāns sniedz informāciju par nozīmīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā pircējam, slēdzot kapitāldaļu pirkuma līgumu.

2019

Kā uzņēmumam "karot" ar parādniekiem?
iTiesības drukātais žurnāls un iTiesibas.lv, 10.04.2019.

Periodā, kad top gada pārskati, daudziem uzņēmējiem aktuāls ir jautājums, kā rīkoties ar uzņēmuma parādniekiem. Jebkurš uzņēmējs vēlas saņemt samaksu par piegādāto preci vai sniegto pakalpojumu, taču nereti jālemj, vai vispār vērts cīnīties par konkrēta parāda atgūšanu un kāds ir efektīvākais veids, kā panākt, lai partneris izpildītu savas saistības.

2018

Vai valdes locekļa atbildību var piemērot citai personai?
iTiesības, 22.10.2018.

Judikatūrā skaidri noteikts valdes locekļa atbildības apmērs. Valdes loceklis ir atbildīgs par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem, ja vien nav darbojies kā krietns un rūpīgs saimnieks, pārstāvot sabiedrību. Tomēr dažādu iemeslu dēļ praksē ir situācijas, kad sabiedrībai nav valdes un tās pienākumus veic cita persona. Ellex Kļaviņš eksperts Kristers Toms Losāns rakstā skaidro, vai uz šo personu var attiecināt Komerclikuma (KL) 169.pantā paredzēto valdes locekļa atbildību.

2018

Pārrobežu apvienošanās darījumi ar Latviju pēc “Brexit”
Thomson Reuters, 20.09.2018.

Šī publikācija jautājumu un atbilžu veidā aptver iespējamās Apvienotās Karalistes aiziešanas no Eiropas Savienības ietekmi uz pārrobežu apvienošanās darījumiem.

Ellex Kļaviņš eksperti Zinta Jansons un Kristers Toms Losāns iepazīstina ar vīziju, kā Latvija varētu atļaut pārrobežu darījumus ar Apvienotās Karalistes uzņēmumiem pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (“Bexit”), neuzsākot likumā noteikto apvienošanās procesu saskaņā ar Pārrobežu uzņēmumu apvienošanās direktīvu 2005/56/EK.