Kristers Toms Losāns

Zvērināta advokāta palīgs

Latvija

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
+371 678 03378

Kristers Toms Losāns ir Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta palīgs, kurš specializējas M&A, komerctiesību un strīdu risināšanas jautājumos.

Kristeram ir ievērojama pieredze ar uzņēmumu iegādes un apvienošanas (M&A) darījumiem, ieskaitot pārrobežu M&A darījumus, un viņš ir konsultējis plašu starptautisko un vietējo klientu loku visdažādākajos komerctiesību jautājumos. Kristeram ir plaša pieredze dažādu komerctiesību un korporatīvās pārvaldības jautājumu risināšanā, tajā skaitā uzņēmumu dibināšanā, reorganizācijā un likvidācijā, patieso labuma guvēju ziņošanā sarežģītu īpašumtiesību struktūru gadījumos, veicot dažādu nozaru uzņēmumu padziļinātas juridiskās izpētes, kā arī sniedzot atbalstu uzņēmumu sagatavošanai pārdošanas darījumiem.

Kristers konsultē klientus jautājumos saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas, kā arī sankciju novēršanu, kā arī ar publiskajiem iepirkumiem.

2020

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

2018

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

Kopš 2016

Eiropas tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvia)

Biedrs

2024

EST atceļ sankcijas pret Pjotru Avenu; lietā milzīgs progress
Forbes 2024. gada aprīlis
Eiropas Savienības tiesa 10. aprīlī nolēma apmierināt miljardieru Mihaila Fridmana un Pjotra Avena prasības atcelt viņiem 2022. gada 28. februārī noteiktās Eiropas Savienības sankcijas.
Tas gan vēl nenozīmē, ka abiem miljardieriem ir atbrīvoti konti vai citi aktīvi, jo tiesas lēmums attiecas uz periodu no 2022. gada sākuma līdz 2023. gada marta vidum. Pēc tam miljardieriem ir pagarinātas sankcijas, taču, tā kā pats pirmais lēmums par personu iekļaušanu sankciju sarakstā bijis nepamatots, tāpat arī lēmumi, kas pieņemti gada laikā, tad arī turpmāk pieņemtajiem lēmumiem par sankciju piemērošanu varētu nebūt pamata.
“Pēc būtības tiesa ir pateikusi, ka abām minētajām personām nav jāatrodas sankciju sarakstos, un, tā kā tiesas skaidrojums ir visaptverošs, sagaidāms, ka Eiropas Padomei tas būs jāņem vērā,” raidījumam Panorama norādīja ZAB Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta palīgs Kristers Toms Losāns.

2023

Eiropas prokuratūra – jauns līdzeklis cīņā pret ekonomiskajiem noziegumiem
2023, ir.lv
Saistībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vizīti Valmieras novada Attīstības pārvaldē medijos nesen izskanēja ziņas par Eiropas prokuratūras (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) sākto kriminālprocesu par Eiropas Savienības (ES) finansējuma iespējamo izsaimniekošanu.

2023

Zaudējumu atlīdzināšanas pamats komercsabiedrības reputācijas aizskāruma gadījumā
Rakstā autors dalīsies savā redzējumā par zaudējumu atlīdzināšanas pamatu un no tā izrietošajiem aspektiem komercsabiedrības reputācijas aizskāruma gadījumā. Šī raksta ietvaros detalizētāk netiks analizēts komercsabiedrību reputācijas aizsardzības tiesiskais pamats.

2023

Patiesais labuma guvējs – publiska vai slēgta informācija?
iTiesibas.lv, 01.02.2023

Iepriekšējā gada nogalē Eiropas Savienības tiesa (EST) satricināja Eiropas Savienībā (ES) pieņemto kārtību, ka informācija par uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem ir publiski un bez maksas pieejama visiem sabiedrības locekļiem. Izskatām, kas sagaidāms tuvākajā nākotnē, izvērtējot pieņemto spriedumu.

2022

Kad līgums ir spēkā bez paraksta?
iTiesības, 25.11.2022.

Gan uzņēmumi, gan privātpersonas savu ikdienas dzīvi vēlas padarīt iespējami efektīvāku. Nereti tieši dokumentu parakstīšana ir process, ko var aizstāt ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem. Kad līgumos un dokumentos var iztikt bez pušu parakstiem?

2022

Balto apkaklīšu noziegumu likumdošana un regulējums Latvijā
CEE Legal Matters, 16.06.2022

Ellex Kļaviņš ir ekskluzīvs autors CEE Legal Matters salīdzinošajam juridiskajam pārskatam par balto apkaklīšu noziegumiem Latvijā 2022. Informāciju sagatavoja Ellex Kļaviņš asociētais partneris Andris Lazdiņš un zvērināta advokāta palīgs Kristers Losāns.

2022

Krievijai un Baltkrievijai piemērotās ES sankcijas un to ietekme
www.ir.lv; 10.03.2022.

Ellex Kļaviņš asociētais partneris un zvērināts advokāts Andris Lazdiņš kopā ar zvērināta advokāta palīgu Kristeru Tomu Losānu sagatavojuši rakstu, kurā apskatīti vispārīgi ar starptautiskajām sankcijām saistīti jautājumi, kas pašlaik var būt aktuāli ikvienam Latvijas iedzīvotājam un uzņēmumam.

2020

Kā Latvijai sokas ar netīro naudu?
Podkāsts "Espresso ar Ellex Kļaviņš", 18.12.2020.

2020

Publiskā iepirkuma prasību samērīgums
iTiesības drukātais decembra numurs, 01.12.2020.

Publiskie iepirkumi mums nereti saistās ar sūdzībām par pasūtītāja rīcību, negodīgu konkurenci un tiesvedībām. Šāda asociācija skaidrojama ne tikai ar katra pretendenta vēlmi uzvarēt publiskajā iepirkumā, bet arī ar samērā specifiskām publiskā iepirkuma nolikuma prasībām, ko pasūtītājs nosaka gan publiskā pasūtījuma priekšmetam, gan pretendenta pieredzei. Saistībā ar strīdiem par nolikuma prasību pamatotību radusies stabila tiesu prakse, kurā sniegtas atbildes uz daudziem publisko iepirkumu saistītiem problēmjautājumiem.

Jaunajā iTiesības decembra numurā Ellex Kļaviņš jurists Kristers Toms Losāns analizē Senāta 2020.gada 27.augusta spriedumu lietā SKA-297/2020, kurā tiesa skaidroja, kas jāņem vērā, nosakot, vai publiskā iepirkuma nolikumā iekļautās prasības nav nesamērīgas un tādējādi nepārkāpj pretendentu tiesības uz brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi publiskā iepirkuma procedūras ietvaros.

2020

Vai darījuma partnerim ir sankciju risks?
iFinanses drukātais žurnāls un iFinanses.lv, 04.03.2020.

Saskaņā ar likumdošanu pirms darījuma uzsākšanas partneris ir jāpārbauda sankciju sarakstos, lai pārliecinātos par darījuma drošību. Kādu informāciju drīkst pieprasīt, kā to darīt un ko par šo tēmu vajadzētu zināt ikvienā uzņēmumā?

2019

Kavēto maksājumu direktīvas ietekme uz komercdarījumiem
Bilances Juridiskie Padomi Nr. 8 (74), augusts 2019

Latvijā ir pieaugusi rēķinu apmaksas kavēšana uzņēmumu starpā. Par to liecina Eiropas maksājumu ziņojums European Payment Report, ko š.g. jūnijā publicēja kredītu pārvaldības uzņēmums Intrum. Ziņojumā secināts, ka 71% uzņēmumu Eiropā nav informēti par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu Nr. 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos.

Žurnāla “Bilances Juridiskie Padomi” augusta numurā lasiet Ellex Kļaviņš eksperta Kristera Toma Losāna rakstu “Kavēto maksājumu direktīvas ietekme uz komercdarījumiem”, kur skaidrots, kādas tiesības un pienākumus sniedz direktīva un kā tā tikusi ieviesta Latvijas tiesību aktos.

2019

Kas jāņem vērā pircējam, slēdzot kapitāldaļu pirkuma līgumu
Bilances juridiskie padomi, jūlijs 2019

Ellex Kļaviņš eksperts Kristers Toms Losāns sniedz informāciju par nozīmīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā pircējam, slēdzot kapitāldaļu pirkuma līgumu.

2019

Kā uzņēmumam "karot" ar parādniekiem?
iTiesības drukātais žurnāls un iTiesibas.lv, 10.04.2019.

Periodā, kad top gada pārskati, daudziem uzņēmējiem aktuāls ir jautājums, kā rīkoties ar uzņēmuma parādniekiem. Jebkurš uzņēmējs vēlas saņemt samaksu par piegādāto preci vai sniegto pakalpojumu, taču nereti jālemj, vai vispār vērts cīnīties par konkrēta parāda atgūšanu un kāds ir efektīvākais veids, kā panākt, lai partneris izpildītu savas saistības.

2018

Vai valdes locekļa atbildību var piemērot citai personai?
iTiesības, 22.10.2018.

Judikatūrā skaidri noteikts valdes locekļa atbildības apmērs. Valdes loceklis ir atbildīgs par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem, ja vien nav darbojies kā krietns un rūpīgs saimnieks, pārstāvot sabiedrību. Tomēr dažādu iemeslu dēļ praksē ir situācijas, kad sabiedrībai nav valdes un tās pienākumus veic cita persona. Ellex Kļaviņš eksperts Kristers Toms Losāns rakstā skaidro, vai uz šo personu var attiecināt Komerclikuma (KL) 169.pantā paredzēto valdes locekļa atbildību.

2018

Pārrobežu apvienošanās darījumi ar Latviju pēc “Brexit”
Thomson Reuters, 20.09.2018.

Šī publikācija jautājumu un atbilžu veidā aptver iespējamās Apvienotās Karalistes aiziešanas no Eiropas Savienības ietekmi uz pārrobežu apvienošanās darījumiem.

Ellex Kļaviņš eksperti Zinta Jansons un Kristers Toms Losāns iepazīstina ar vīziju, kā Latvija varētu atļaut pārrobežu darījumus ar Apvienotās Karalistes uzņēmumiem pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (“Bexit”), neuzsākot likumā noteikto apvienošanās procesu saskaņā ar Pārrobežu uzņēmumu apvienošanās direktīvu 2005/56/EK.

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.