Strīdu risināšanas aktualitātes 2024

nikola2

Nikola Dukule

Jaunākā juriste

Strīdu risināšana

Piemērojamais tiesiskais režīms pēc Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās denonsēšanas

Lai arī Līgums ir spēkā vēl sešus mēnešus, tam zaudējot spēku, tiesisko sadarbību starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju turpmāk regulēs atbilstoši starptautisko tiesību akti, kuru dalībvalstis ir gan Latvijas Republika, gan Krievijas Federācija.

 

Plašāka informācija

katrina3

Katrīna Eimane

Zvērināta advokāta palīgs

Strīdu risināšana | Darba tiesības

Jauns risks komersantiem: patērētāji var kolektīvi vērsties tiesā

Līdz šim Latvijā kolektīvās prasības nebija iespējamas, un katram patērētājam vajadzēja individuāli celt prasību tiesā, ja gribēja panākt kaitējuma atlīdzināšanu no preču pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja. Taču līdz ar Eiropas Savienības direktīvas 2020/1828 ieviešanu Latvijā patērētāji var apvienot spēkus un tiesvedību uzticēt tā saucamajām kvalificētajām institūcijām. Ko tas īsti nozīmē un kā tas notiks?

 

Plašāka informācija

kristers4

Kristers Losāns

Zvērināta advokāta palīgs

Strīdu risināšana | Uzņemumu iegāde un apvienošanās

Tiesiski rīki, lai pārliecinātos par sankciju nepārkāpšanu

Lai gan jautājumi par sankciju piemērojamību var būt visai dažādi, pastāv daži tiesiskie rīki, kurus ir iespējams izmantot, lai gūtu pārliecību, ka konkrēta prece vai gadījums nepārkāps starptautiskās sankcijas.

Finanšu izlūkošanas dienests ir kļuvis par galveno iestādi Latvijā sankciju piemērošanas jomā, kam varēs lūgt sniegt atļauju sankciju instrumentos noteikto izņēmumu piemērošanai, kā arī lūgt sniegt skaidrojumu par sankciju attiecināmību uz konkrētu tiesisko situāciju.

 

Plašāka informācija

roberts6

Roberts Rimša

Zvērināts advokāts

Strīdu risināšana | Banku darbība un finanses

Tiesiskās aizsardzības process kļuvis pievilcīgāks

TAP ir brīvprātīga procedūra, kas ļauj godprātīgam parādniekam (juridiskajai personai), kurš nonācis finansiālās grūtībās, atjaunot savu maksātspēju, izmantojot Maksātnespējas likumā noteiktos aizsardzības līdzekļus un metodes.

Tieslietu ministrija sadarbībā ar nozares ekspertiem ir izstrādājusi TAP pasākumu plāna sagatavošanas vadlīnijas, kā arī TAP pasākumu plāna veidni plāna ērtākai strukturēšanai.

 

Plašāka informācija

daiga 5

Daiga Zivtiņa

Partnere, Zvērināta advokāte, Strīdu risināšanas prakses grupas vadītāja

Strīdu risināšana

Šķīrējtiesu regulējuma reforma

Šo likumu grozījumu mērķis ir veikt izmaiņas šķīrējtiesu regulējumā un praksē, lai paredzētu iespēju apstrīdēt šķīrējtiesu spriedumus tiesā, ja lieta ir izskatīta Latvijā, un lai lietas dalībnieki pilnvērtīgāk spētu pierādīt un pamatot savus prasījumus. Piemēram, tiks ieviests mehānisms pierādījumu pieprasīšanai un liecinieku uzklausīšanai vispārējās jurisdikcijas tiesā, lai šos pierādījumus izmantotu šķīrējtiesas lietā un pilnvērtīgi pierādītu prasījumus. Līdz šim liecinieku liecības nav paredzētas Latvijas šķīrējtiesu regulējumā kā pierādīšanas līdzeklis un tas apgrūtina un ierobežo pušu iespējas pierādīt prasību.

 

Plašāka informācija