Akvilė Rašinskienė

Veiklos procesų ir sistemų analitikė

Lietuva

Akvilė Rašinskienė